14 Nisan 2014 Pazartesi

Yoksa Darwin tüm dünyayı evrim teorisiyle aldattı mı?


Yoksa Darwin tüm dünyayı evrim teorisiyle aldattı mı?
Kısa bir süre sonra insanlar nasıl evrim teorisine inandıklarına hayret edecekler.

Tüm kâinat tesadüfler zincirinin eseri mi? Doğada gördüğümüz mükemmel, rengârenk, üstün savunma sistemleriyle donatılmış canlılar zararlı mutasyonlarla oluşmuş olabilir mi? Hayvanlardaki yavrularını koruma içgüdüsü, aralarındaki tarifsiz dayanışma, evrim teorisinin “güçlü olan kazanır, zayıf olan ezilip yok olur gider” teziyle açıklanabilir mi? Bu sorularının hepsinin bilimsel cevabı açık ve net olarak “hayır”dır. Canlılar kör tesadüfler sonucu milyonlarca yıllık süreçte birbirlerine dönüşmemiş, evrim geçirmemişlerdir. Hepsi Allah’ın “ol demesiyle” bir anda Allah tarafından, üstün özellikleriyle yaratılmışlardır. 21. Yüzyıl bilimi bu gerçeği bugün doğrulamaktadır. Yer altından çıkarılan milyonlarca fosil canlıların hiçbir değişikliğe uğramadığını, kısaca birbirlerine dönüşmediklerini teyit etmiştir. Bir sürüngen hiçbir zaman kanatlanıp kuş olmamış, bir balık hiçbir zaman karaya çıkıp sürüngen olmamış, bir ayı hiçbir zaman denize dönüp balinaya dönüşmemiştir.
21. yüzyıl biliminin evrim teorisini çökertmesine rağmen hala bu teorinin birçok bilim adamı tarafından bu kadar sahiplenilmesi, evrime inanmayan öğretim üyelerinin üniversitelerden uzaklaştırılması oldukça şaşırtıcıdır. Oysa Darwin bile bu köhne teoriyi öne sürerken çok şüphe içindedir. Darwin’in kendisi bu yüzyılda yaşamış olsaydı, tek bir proteinin bile tesadüfen oluşamayacağını görseydi, milyonlarca değişmeyen fosili görseydi, bu içi boş teoriyi asla ortaya atmazdı. Darwin’in zamanında hücre içi boş bir su keseciği olarak biliniyordu, proteinin ve DNA’nın müthiş kompleks yapısı bilinmiyordu. Dolayısıyla bu hiçbir mantıklı açıklaması olmayan teoriye birçok insan inandı ve böylece Darwin bir yüzyıl boyunca yüz binlerce insanı bu köhne teorinin peşinden sürükledi.
Söylediğim gibi Darwin’in kendisi bile bu teoriyi ortaya atarken şüphe içindeydi. Şimdi isterseniz Darwin’in kendi ağzından evrim teorisiyle ilgili itiraflarını dinleyelim:
Okur yapıtımın (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir yığın güçlükle karşılaşmış olacaktır.Bunların bazıları bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düşünemediğim kadar çetindir.1
Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim.2
Bu çalışmaların (Türlerin Kökeni için kullandığı çalışmaları), bunları yaparken harcadığım zamana değip değmediğinden şüphe ediyorum.3
Görüşlerimin, sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma…4
Harvard’da biyoloji profesörü ve yakın dostu olan Asa Gray’a yazdığı bir mektubundan: Oldukça iyi biliyorum ki, spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır.5
Doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor ve şu an sadece eski midyelerimden başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum.6
Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum…7
Bazen, yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum.8
Görüşlerime ters düşen bazı büyük zorlukları ortadan kaldırdığımı düşünüyorum, fakat bunların hepsi bir halüsinasyon olabilir. 9
Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun on sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı.9
Bana kitabımı soruyorsun, sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum; kitabın çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum, fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım.10
Türlerin Kökeni’nin yayınlanmasının ardından o kadar çok şey yayınlandı ki, bu bilgileri değerlendirip bir bütün haline dönüştürme gücüne ve akıl yeteneğine sahip olduğumdan şüphe ediyorum.11
Çeşitli konularla ilgilenen pek çok insanın yıllardır bir illüzyon içinde olduğunu düşünerek oldukça seviniyorum. Sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatımı bir fantaziye adayıp adamadığımı soruyorum.12
Darwin’in yaşı ilerledikçe din konusundaki görüşleri de değişti. Gençliğinde yaratılış fikrini hiç tartışmasız kabul ediyordu. Life and Letters adlı kitabında ise “insan uzak gelecekte şimdikinden çok daha mükemmel bir varlık olacaktır” diyordu. Sonra şu fikirleri de ilave ediyordu:
“Allah’ın varlığı hakkında hislere değil de akla bağlı bir başka nokta da, çok önemli bir konu olarak beni etkiliyor. Bu muazzam ve harikulade evreni, çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere, kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır. Böyle düşününce bir dereceye kadar insanınkine benzeyen zihin sahibi bir “İlk Sebep” aramak zorunda kalıyorum; bu bakımdan teist sayılabilecek bir insanım. Hatırladığıma göre, Türlerin Kökeni’ni yazdığım zaman bu inanç bende çok kuvvetliydi. O tarihten beri yavaş yavaş ve birçok dalgalanmalarla zayıfladı. Ama o zaman da şu şüphe ortaya çıkıyor: Benim inandığıma göre en aşağı hayvanlarınki kadar basit bir zihinden çıkmış olan bir akla, böyle büyük bir sonuç çıkardığı zaman güvenilir mi?”13
Darwin bu noktada çaresizlik içinde ellerini açıyor ve şunları söyleyerek sözünü bitiriyor:
“Böyle karmaşık meselelere en ufak bir ışık dahi tuttuğumu iddia edemem. Her şeyin başlangıcındaki sır bizim için çözülemez bir halde duruyor; şahsen ben bir agnostik (bilinemezci) olarak kalmaktan memnunum.” 14
Kaynaklar:
1. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara 1996, s. 185
2. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 528
3. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, New York:D. Appleton and Company, 1888, s.315
4. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s. 395
5. N.C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, 1979, s. 2 (Chicago üniversitesi kitabı)
6. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s.413
7. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s.430
8. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.152
9. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s. 439
10. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.117
11. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.501
12. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s. 388
13. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s. 25
14. Robert B. Downs, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Tur Yayınları, İstanbul 1980, s. 289

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder