8 Nisan 2014 Salı

20. yüzyıldaki faşist ve komünist kanlı diktatörlerinin çarpıcı itirafları...


20. yüzyıldaki faşist ve komünist kanlı diktatörlerinin çarpıcı itirafları...
20. yüzyılda milyonlarca insanın katledilmesine, hunharca ölmesine, açlıktan kırılarak perişan olmasına vesile olan faşist ve kanlı diktatörler bukatliamları hangi felsefeye dayanarak yaptılar? Hangi felsefeye dayanarak insanları perişan birköleye, akledemez ve düşünemez bir varlığa dönüştürdüler? Nasıl milyonlarca insanı büyük bir korku imparatorluğu kurarak yaşayan ölülere çevirdiler? Eli kanlı diktatörlerin itiraflarını okuduğunuzda bütün bu zalimlikleri neye dayanarak yaptıklarını anlayacaksınız:  
"Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz:Darwin'in öğretilerini." 1
Mao:
"Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır".2
Engels ve Marx :
Engels'in Marx'a yazdığı mektuptan:
"Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem".3
Marx'ın 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabı:
"Bizim görüşlerimizindoğal tarih temelini içeren kitap, işte budur". 4
Marx:
"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor."5
Marx, Das Kapital isimli kitabını Darwin'e ithaf ederek Almanca baskısında el yazısı ile şunları yazmıştı:
"Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan". 6
Engels:
"Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır." 7
Engels:
"Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti."8
Leon Troçki :
"Darwin'in buluşu, tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu." 9
... İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala beceriksiz bir yaratıktır. Bir hayvan olarak insan planlı bir şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir... İnsanın yeni ve değişmiş bir versiyonunu üretmek -bu komünizmin bir sonraki görevidir-... İnsan kendisini ham materyal olarak görmeli, ya da yarı üretilmiş bir madde olarak. 10
Adolf Hitler :
"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz." 11
Mussolini :
Faşist lider Mussolini, İmparatorluğunun zayıflamasını, "evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalışmasına" bağlıyordu. 12
Doğanın diyalektik olarak işlediğini iddia eden söz konusu kanlı liderler, sözleriyle de ifade ettikleri gibi, Darwin'in "doğadaki çatışma" mantığını doğrudan toplumlara uygulamışlardır. Açıkça anlaşılabileceği gibi 20. yüzyılda komünist ve faşist diktatörlüklerin, tüm dünyanın gözü önünde, pervasızca ve acımasızca kan dökmelerinin tek sebebi Darwinizm'dir. Bugün bu felsefeyi israrla savunanlar evrim teorisini topluma uygulayan eli kanlı liderlerin yüzbinlerce insanı acımasızca öldürdüklerini görmezden gelmektedir.
Kaynaklar:
1- Kent Hovind, The False Religion of Evolution, http://www.hsv.tis.net/….ke4vol/evolve/ndxng.html
2- K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
3- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, s.527
4- Marx ve Engels, Mektuplar, s. 426
5- MARXISM IN OUR TIME, by Leon Trotsky, Coyoacan, D.F., Mexico., April 18, 1939., http://www.marxist.com/science/marxismanddarwinism.html
6- Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), ss. 85-87
7- Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları, 1990, s.85
8- Gertrude Himmelfarb. Darwin and the Darwinian Revolution. Chatto & Windus, London, 1959. s. 348
9- Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999
10- Orlando Figes, A People's Tragedy, A History Of The Russian Revolution, s. 734
11- Carl Cohen (ed). Communism, Fascism and Democracy. Random House Publishing, New York, 1967. s. 408-409.
12- Henry Morris, The Long War Against God: The History and the Impact of the Creation, Evolution, Conflict, 8.baskı, Michigan: Baker Book House, Mart 1996, s. 81

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder