16 Nisan 2014 Çarşamba

Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti-3


Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti-3
Hz. Mehdi ve Hz. İsa ahir zamanda insanları tüm belalardan kurtaracaklar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadis-i şeriflerinde ahir zaman ve bu kutlu dönemde yeryüzüne ikinci kez gelecek olanHz. İsa ile büyük kurtarıcı Hz. Mehdihakkında çok detaylı bilgiler bulunmaktadır.Hadislerde Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce dünyanın durumu, Hz. Mehdi’nin zuhur yeri ve alametleri, fiziksel özellikleri, üstün ahlakı, talebeleri ve faaliyetleri, Hz. İsa ile birlikte neler yapacakları, ahir zamanın diğer önemli şahısları ve daha bunun gibi çok sayıda ayrıntı bildirilmektedir.
Peygamberimiz’in ahir zamanla ilgili bu müjdelerinin muhakkak gerçekleşeceği konusunda Ehli Sünnet alimleri arasında tam bir mutabakat vardır. Hadis imamları Hz. Mehdi hakkındaki hadislerin “mütevatir” olduğunu bildirmişlerdir. “Tevatür”, kelime anlamı olarak “kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber” demektir. Hadis bilimcilere göre; bir haber birçok kişi tarafından rivayet edilmişse buna “mütevatir” haber denilir. Ayrıca hadis alimleri mütevatir kabul edilen hadislerin incelemeye dahi alınmayacağı, mütevatir hadise hiçbir sorgulama yapılmayacağı konusunda hemfikirdirler.
Dünyada hemen her gün yaşanan gelişmeler, içerisinde bulunduğumuz dönemin “Ahir Zaman” olduğunu bize müjdelemektedir. Şimdi dilerseniz ahir zaman alametlerinden hangilerinin gerçekleştiğine ve bunların basına nasıl yansıdığına hep birlikte bakmaya devam edelim:
alamet
Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti-3
alamet1
alamet2
alamet3
alamet4

alamet5alamet6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder