16 Nisan 2014 Çarşamba

Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem – 2


Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem – 2
Bu yüzyılda Allah'ın izniyle Hz. İsa'yı göreceğiz.

Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı,” demişti. (Ali İmran Suresi, 42)
Ayette bildirildiği gibi Hz. Meryem alemlerin kadınlarına üstün kılınmıştır. Allah Hz. Meryem’i sürekli korumuş, onun üzerine rahmetini ve merhametini yaymıştır. Örneğin Hz. Meryem’in ibadet ederken mihrapta sürekli olarak yiyecek bulması, Allah’ın ona olan desteğinin ve rahmetinin açık bir göstergesidir:
Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya’yı ondan sorumlu kıldı. Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse, yanında bir yiyecek buldu: “Meryem, bu sana nereden geldi?” deyince, “Bu, Allah Katındandır. Şüphesiz Allah, dilediğine hesapsız rızık verendir” dedi. (Al-i İmran Suresi, 37)
Allah, Hz. Meryem’in hayatının çeşitli dönemlerinde pekçok mucizevi olay yaratmıştır. Bunlardan biri de, Hz. Meryem’in Cebrail ile görüşmesidir. Hz. Meryem, hayatının belirli bir döneminden sonra, yaşadığı toplumdan ve ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiştir. İşte Cebrail ile görüşmesi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Allah Kuran’da Cebrail’in, Hz. Meryem’in karşısına ‘düzgün bir insan’ görünümü içinde çıktığını bildirmiştir:
Kitap’ta Meryem’i de zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik, o da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. (Meryem Suresi, 16-17)
Hz. Meryem, karşısındaki kişinin Cebrail olduğunu bilmediği için yabancı biri sanıp hemen Allah’a sığınmış ve kendisinin Allah’tan korkan, iman eden bir mümin olduğunu ifade etmiştir:
…”Gerçekten ben senden Rahman (olan Allah)a sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma).” (Meryem Suresi, 18)
Hz. Meryem1
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Söylemiş olduğu bu sözler, Hz. Meryem’in güçlü Allah korkusunu, iffetine olan düşkünlüğünü ve son derece takva sahibi bir insan olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Cebrail, kendisinin Allah’ın bir elçisi olduğunu ve ona Allah’tan bir müjde ile geldiğini bildirmiştir:
Hani Melekler, dediler ki: “Meryem, doğrusu Allah Kendisi’nden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada ve ahirette ‘seçkin, onurlu, saygındır’ ve (Allah’a) yakın kılınanlardandır.” (Al-i İmran Suresi, 45)
Hz. Meryem2
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Hz. Meryem, Cebrail’e kendine bir insan dokunmadan nasıl çocuğu olabileceğini sormuştur:
“Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir?” dedi. (Fakat) “Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona “Ol” der o da hemen oluverir.” (Al-i İmran Suresi, 47)
Hz. Meryem3
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Hz. Meryem, kendisine hiçbir insan eli değmeden, Allah’ın dilemesiyle Hz. İsa’ya hamile kalmıştır. Onun hamileliği dünyadaki sebeplerden bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Hz. Meryem’in hamile kalış şekli de, Hz. İsa’nın mucizelerinden biri olmuştur:
“İşte böyle” dedi. “Rabbin dedi ki: “Bu Benim için kolaydır. Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kılmak için (bu çocuk olacaktır).” Ve iş de olup bitmişti. Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere çekildi. (Meryem Suresi, 21-22)
Hz. Meryem4
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Hz. Meryem, Allah’ın dilemesiyle hamile kalmasının ardından ıssız bir yere çekilmiştir. Kuşkusuz, Hz. Meryem’in hamileliğini ıssız bir yerde geçirmiş olmasının pek çok hikmeti vardır. Bunlardan biri de Allah’ın, bu şekilde Hz. Meryem’i, içinde bulunduğu mucizevi durumu kavrayamayacak insanların rahatsız edici tavırlarından uzak tutmasıdır. Allah, hamileliği sırasında Hz. Meryem’i en güzel şekilde desteklemiştir.Doğum esnasında, tıbbi malzemeleri ve tecrübeli bir yardımcısı olmayan bir kişinin yalnız başına bu işin üstesinden gelebilmesi çok zordur.
Hz. Meryem5
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Hz. Meryem, Allah’ın yardımı ile bu zor işi tek başına başarabilmiştir. Şiddetli doğum sancıları içinde bir hurma dalına doğru ilerlediği sırada, Allah vahiy ile ona yardımını iletmiştir:
Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki: “Keşke bundan önce ölseydim de, hafızalardan silinip unutuluverseydim.” Altından (bir ses) ona seslendi: “Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş-taze hurma dökülüversin. Artık, ye, iç, gözün aydın olsun… (Meryem Suresi, 23-26)
Hz. Meryem6
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan kadın Hz. Meryem
Allah’ın, Hz. Meryem’e ‘hüzne kapılmamasını’, ‘hurma yemesini’ bildirmesinin ve onun yanıbaşında ‘bir su arkı yaratmış olmasının’ pek çok hikmeti vardır.Tüm bu ayetlerde, doğumu kolaylaştıran çeşitli yöntemlere işaretler vardır. Yazıma üçüncü bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder