12 Nisan 2014 Cumartesi

Armagedonu planlayan Hristiyan Evanjelikler İncil’e uymalılar


Armagedonu planlayan Hristiyan Evanjelikler İncil’e uymalılar
Evanjelikler yüzbinlerce insanın ölümüne yol açacak Armagedonu planlıyorlar.

Dünyada sayısı milyonlara varan ve kendilerini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan insanlar var. Bu insanlar kıyametten önceki son dönemde büyük birArmagedon savaşı çıkarmayı planlıyorlar. Bu savaşın Hz. İsa’nın yeniden dünyaya gelmesinden önce gerçekleşeceğine inanıyorlar. Armagedon adı verilen bu büyük savaş onlara göre Türkiye’nin de güneydoğusunu da içine alan bir alanda gerçekleşecek, pek çok ülke bu savaşa dahil olacak ve Yecüc ile Mecüc adı verilen topluluğa karşı yapılacaktır. Yecüc Mecüc olarak adlandırılan bu insanlar Evanjelik Hıristiyanlar tarafından Müslümanlar olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla beklenen savaş Müslümanlara karşı yapılacak, Müslümanların “tümü” katledilecek; ayrıca İsrail de yerle bir edilecek, Musevilere yönelik de bir katliam yaşanacaktır. Hristiyanlığa dönen 144bin Musevi dışında tüm Museviler tıpkı Müslümanlar gibi katledilip ortadan kaldırılacaktır.
Bu kanlı ve birçok masum insanın ölümüne neden olacak savaşı bazı Evanjelikler Hz. İsa’nın geliş alameti olarak kabul ederler. Oysa Hıristiyan olduklarını ve dindar olduklarını söyleyen bu insanlar çok büyük yanılgı içindedirler. Çünkü İncil’deki sözlerde sevgiden, merhametten, komşuyu da tüm gücüyle sevmekten bahsedilir. Armagedon savaşını planlayarak yüzbinlerce masum insanın ölümüne yol açacak bir katliama hazırlık yapmak, İncil’le, Hıristiyanlıkla, dindarlıkla bağdaşmaz. Üç dinde sevgiyi, merhameti ve şefkati emreder. Başka dinden olana saygı duymayı emreder. Allah sevgisinden dolayı insanlara sevgi duymayanlar kendilerine bildirilen emirlere uymayanlardır:
Bir din bilgini yaklaşıp ona, “Tüm buyrukların en önemlisi hangisidir?” diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir. Allah’ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İnsanın Allah’ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardandaha önemlidir.” (Markos, 12:28-33)
Adam şöyle karşılık verdi: “Allah’ın olan Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev.” (Luka, 10:27)
İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız Rab tek Rab’dir. Allah’ın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’ İkincisi de şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin’… ” (Markos, 12:29-31)
Sevgi, Allah’ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O’nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. (Yuhanna’nın 2. Mektubu, 1:6)
… Allah’ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ (Matta, 22:37-39)
Herşeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok kötülüğü örter. (Petrus’un 1. Mektubu, 4:8)
Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah’tandır. Seven herkes… Allah’ı tanır. Sevmeyen kişi Allah’ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir… Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:7-11)
Duam şu ki; sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın. (Pavlus’tan Filipililere Mektup, 1:9)
[Hz. İsa (as):] Size [Allah rızası için] yeni bir buyruk veriyorum: “Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.” (Yuhanna, 13:34-35)
Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi herşeye katlanır, herşeye inanır, herşeyi umut eder, herşeye dayanır. Sevgi [Allah'ın sevgisi] asla son bulmaz… (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 13:4-8)
Ama Allah’ı seveni Allah bilir. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:3)
Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz?… (Matta, 5:46-47)
‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, ‘düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.’ (Matta, 5:43-44)
Mesih bizi nasıl sevdiyse… siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 5:2)
Beni seviyorsanız, [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirsiniz… Kim [Allah rızası için] buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de onu seveceğim… (Yuhanna, 14:15, 21)
İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Allah da onu sever… Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil; beni gönderen Allah’ındır.” (Yuhanna, 14:23-24)
Size şu buyruğu veriyorum: “Birbirinizi sevin!” (Yuhanna, 15:17)
Yazılmış olduğu gibi, “Allah’ın Kendisini sevenler için [ahiret hayatında] hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı.” (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 2:9)
… “Komşunu kendin gibi seveceksin.” (Pavlus’tan Galatyalılara Mektup, 5:14)
[Hz. İsa (as):] “Allah’ın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer [Allah rızası için] buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Allah’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, [Allah rızası için] dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size [Allah için] buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.” (Yuhanna, 15:9-14)
… Birbirimizi seversek… [Allah] sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:12)
Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü… Allah’ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 5:5)
Allah’ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah’da [Allah'ın rızasına uygun] yaşar… (Yuhanna’nın 1. Mektubu, 4:16)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder