16 Nisan 2014 Çarşamba

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak? 1


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak? 1
Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak.

Hz. Mehdi, Shiloh ya da Kral Mesih…. Hz. İsa’nın arkasında namaz kılacağı mübarek insan. Tüm İslam alemini, Hıristiyan ve Musevi alemini birleşirip İslam’ı tüm dünyaya son kez hakim edecek olan insan. Ahir zamanda yaşadığımız bu dönemde zuhur ettiğinde nasıl görünecek? İnsanlar onu çıktığında nasıl tanıyacaklar? Acaba vücudunda belirgin izler var mı? Pegamberimizkıyametten önceki son dönemde gelecek olan Hz. Mehdi’den nasıl bahsediyor? Bugün dilerseniz Hz. Mehdi’nin dış görünüşününhadislerde nasıl detaylı anlatıldığına bakalım.Peygamberimiz Hz. Mehdi’yi adeta görmüş gibi anlatmış, dış görüntüsü hakkında sahabelere çok fazla detay vermiş.
Hz. Mehdi(as)’ın Yüzü Güzel ve Nurludur:
“Hz. Mehdi (a.s) kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o (Hz. Mehdi (a.s.)) halka güzel simalı biri olarak gelecektir…”1
Humran bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a:
… Senin sahibin Hz. Mehdi (a.s.) geniş karınlıdır, alnında iz vardır, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir) (bir kişiye hitaben) Allah rahmet etsin.”2
O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür.Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.3
Resulullah şöyle buyurmuştur:”Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.”4
Hz. Mehdi (as)’ın Burnu Güzeldir:
Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. 5
Hz. Mehdi (as)’ın Burnunun Orta Bölümünde Belli – Belirsiz Bir Çıkıntı Vardır:
“Hz. Mehdi (as)’ın) Saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır…”6
Hz. Mehdi (as)’ın Başında Bir Ben Vardır:
“Ey Ebu Muhammed! Kaim’in iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. Başına bir ben ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. 7
Hz. Mehdi (as)’ın Alnında Bir İz (Yara İzi) Vardır:
İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor). Şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Kaim’in iki alâmeti (veya alâmetleri) vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır…
Hz. Mehdi (as) Çekik Gözlüdür:
İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … Mehdi’nin gözleri çekiktir, …8
Hz. Mehdi (as)’ın Yanağındaki Ben, Hz. Musa’nın Yanağındaki Ben Gibidir:
Hz. Mehdi (a.s.)’nin düz burnunun başlangıcında, İki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Yanağındaki beni Hz. Musa (a.s.)’da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi çok parlaktır.9
“Hz. Mehdi (a.s.)’ın saçı sıktır, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Yanağında dışa çıkık bir beni vardır.”10
Peygamberimiz daha yüzlerce hadisle Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü sahabelere işte böyle detaylı anlatmış, onlar da bu mübarek şahısın özelliklerini büyük bir şevkle dinlemiş, onu görmeyi çok arzu etmişlerdir. Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü anlatan hadisleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.
Kaynaklar:
(Ikd-üd Dürer, s. 41)
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
(Mehdilik ve İmamiye, s. 153/ İkdüd Dürer’den)
(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)
(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)
(Bihar-ül Envar, c. 13)
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)
Bihar-ül Envar, Cilt:13, Sayfa: 243 (Farsça tercüme)
(Bihar-ül Envar, c. 13)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder