20 Nisan 2014 Pazar

Darwin mantık ve bilim dışı formülüyle dünyayı nasıl kandırdı?


Darwin mantık ve bilim dışı formülüyle dünyayı nasıl kandırdı?
Evrim teorisi bilimdeki gelişmelere dayanamayıp çökmüştür.

Darwin hepinizin bildiği gibi canlıların tesadüf eseri, milyonlarca yıl içinde mutasyonlarla birbirlerine dönüştüklerini iddia etti, bu çarpık teoriyi ortaya attı ve bu teoriye milyonlarca insan körü körüne inandı. Oysa bilim hiçbir zamanevrim teorisini desteklemedi, tam tersine yer altından çıkarılan milyonlarca fosil evrimin hiç gerçekleşmediğini ve canlıların birbirlerine dönüşmediklerini tüm dünyaya ispatladı.
Evrim teorisinin nasıl dünya çapında bu kadar yayıldığına ve kabul edildiğine değinirsek, Darwinizm, cehaleti esas alır, insanların bilimsel konulardaki bilgi eksikliğini kullanır. Darwinist ideoloji, bilgisiz kitleler üzerinde bir önkabul oluşturmaya dayalıdır. Bunun için kullanılan yöntem, bol tekrar ile kitle hipnozu yapmak ve büyü etkisi oluşturabilmektir.
Evrimcilerin özenle yaptıkları kitle hipnozunun etkisi bütün dünyayı sarmıştır. Öyle ki insanların büyük bir kısmı, aslında hakkında hiçbir şey bilmedikleri “evrimin” ateşli birer savunucusu haline dönüştürülmüşlerdir. Pek çoğu, neyi savunduğunun bilincinde dahi değildir. Onlar yalnızca, günlük gazetelerde gördükleri gitgide dikleşen hayali maymun-insan resimlerinin veya “atamız solucanmış” gibi haberlerin etkisinde kalmışlardır. Bu gibi telkinlerle kitle hipnozu başarıya ulaştırılmıştır. Bu sahte başarı nedeniyle kimse “delil var mı?” diye sormayı düşünmemiştir. Nitekim ortada evrimcilerin sunabileceği hiçbir delil yoktur. Artık bu telkini alan kişi için “evrim”; hayatının hemen her yerinde karşılaştığı, büyük gazete ve dergilerde sürekli rastladığı, devlete bağlı okullarda resmi olarak okutulan, devlet kurumlarınca korunup teşvik edilen, dünyaca ünlü bilim adamları tarafından savunulan hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çok aleni olan bu aldatmaca; telkin, hipnoz ve aldatma metodlarıyla insanlara doğruymuş gibi adeta dayatılmıştır.
Yapılan bu propagandalarla, bilimin reddettiği sahte evrim teorisi, tek ve tartışılmaz bilimsel gerçek olarak dünyaya tanıtılmıştır.Darwinist propaganda ile hipnoz yaygınlaştırılmış, bazı insanlar bu büyünün etkisi altında kalmış, sorgusuz sualsiz ve pek çoğu da bilinçsiz bir şekilde evrimci olmuşlardır. Öyle ki kimi insanlar, farkında dahi olmaksızın, dünyaya büyük belalar getiren, 20. yüzyılı kana bulayan tüm zulüm sistemlerinin kökeni olan, son derece tehlikeli bir teorinin savunucusu haline gelmişlerdir. Tüm dünyayı sarmış olan 150 yıllık evrim aldatmacası, yalnızca ve yalnızca, organize olarak gerçekleştirilen bu propaganda yönteminin bir sonucudur.
Evrimin büyük bir yanılgı olduğunun kesin delillerle ispat edildiği, 350 milyondan fazla fosilin evrimi reddettiğinin açık delillerle gösterildiği, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağının bütün dünyaya ilan edildiği şu günlerde, evrimin neden tüm dünyada, hükümetlerde, okullarda, üniversitelerde, bir kısım basında ve bazı bilim adamları arasında yaygın olduğunu anlayabilmek gerçekten önemlidir. Yaratılış gerçeği bu kadar aleni olmasına rağmen bilim adamlarının bir kısmı kürsülerini ve kariyerlerini kaybetmemek adına hala körü körüne evrim teorisini savunmaktadır.
Bilimin çökerttiği evrim teorisi, şimdi propaganda yöntemlerinin de deşifre edilmesiyle yepyeni bir çöküş daha yaşayacaktır. 21. Yüzyıl, evrimcilerin ellerindeki tüm kaynaklara, maddi desteğe, basına ve propaganda yöntemlerine rağmen, evrimin dehşetli şekilde çöküşe uğradığı ve yerle bir olduğu bir yüzyıl olacaktır. 21. Yüzyıl, tüm batıl pagan dinlerinin yok olup gittiği, Yüce Rabbimiz’in Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği bir yüzyıl olacaktır. Yüce Allah ayetlerinde şu şekilde bildirir:
Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)
Darwin’in mantık ve bilim dışı teorisi sonucunda rengarenk kelebekler, muhteşem güzellikteki çiçekler, orkideler, rengarenk kanatlara sahip kuşlar,  muhteşem güzellikteki atlar, müthiş güzellikte sincaplar, kediler, tavşanlar oluşmaz. Bu canlıların hepsini yaratan ve onlara bütün güzellikleri bağışlayan Allah’tır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder