22 Nisan 2014 Salı

Hz. İsa hakkında bilinmeyenler, merak edilenler…


Hz. İsa hakkında bilinmeyenler, merak edilenler…
Peygamberimizin hadislerine göre ahir zamanda olduğumuz bu dönemde Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceğini hepimiz biliyoruz. Hz. İsa Allah’ın izniyle dünyanın kurtuluşu ve son kez İslam’a dönüşü için, Hz. Mehdi’ye yardım etmek üzere dünyaya gönderilecektir.
- İbn Zeyd, Al-i İmran Suresi’nin 46. ayetiyle ilgili olarak, “Hz. İsa beşikte iken insanlarla konuştu.Deccal’i etkisiz hale getireceğinde ‘kehl’ halinde iken de insanlarla konuşacaktır.” demiştir.1
- Abdullah bin Abbas Nisa Suresi’nin 159. ayeti hakkında şunlar söylemiştir; “Bu ayet, Meryem oğlu İsa’nın ortaya çıkışına delildir… Bütün Ehl-i Kitap Hz. İsa’nın ölümünden önce ona iman edecektir.”2
- Muhammed bin Ali Ebi Talip (İbnü’l Haneffiye diye de tanınır), Nisa Suresi’nin 159. ayetini şu şekilde açıklamıştır: “… O kıyamet kopmadan önce inecektir. Bütün Yahudi ve Hıristiyanlar ona iman edeceklerdir.”3
- Katade de Nisa Suresi’nin 159. ayetini şöyle açıklamıştır: “Hz. İsa indiği zaman bütün dinler ona iman edecek ve o kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır.”4
Katade, Zuhruf Suresi’nin 61. ayetini ise, “Hz. İsa’nın nüzulu, kıyamet için bir işarettir” sözleriyle açıklamaktadır.5
- Muhammed bin Zeyd bin el Muhacir el Medeni de, Nisa Suresi’nin 159. ayetini açıklarken, “Hz. İsa yeryüzüne indiği vakit Decal’İ etkisiz hale getirecek, yeryüzünde ona iman etmeyen hiçbir Yahudi kalmayacaktır” demiştir.6
Ayetlerde ve hadislerde gördüğünüz gibi açık açık Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği bildiriliyor. Bugün size güzeller güzeli, nurlu, çok akıllı, tertemiz ahlaklı bir peygamber olan Hz. İsa hakkında bilinmeyen ve merak edilenleri kısa kısa anlatacağım.
Hz. Mehdi’nin talebeleri de, Hz. İsa’nın talebeleri de gençlerden oluşacak…
Ahir zamanda Ashab-ı Kehf gibi insanlar olacak. İsa Mesih de onların içerisinde olacak. Geçmişini bilmeyen insanlar bunlar; belki 10 tane, belki 15 tane, belki 20 tane insan bir araya gelecek. Ailesi olmayan, geçmişi olmayan insanlar bunlar. Onların içerisinden bir tanesinin İsa Mesih olduğunu anlayacağız. Onlardan bir kısmının da Ashab-ı Kehf olduğunu anlayacağız.
Hz. İsa bin yılda Allah Katına çıkmış, bin yılda da inmiştir. Yeryüzüne döndüğünde bir yerde uyur vaziyetteyken uyanacak ve aradan 2000 yıl geçtiğini daha sonra anlayacak. Ama burada bahsedilen zaman izafidir, gerçekte göz açıp kapama kadar kısadır.
Hz. Mehdi ortada olacak, açık faaliyet yapacak. Hz. İsa ise gizli olacak ve gizliden gizliye faaliyet yapacak. Çünkü aksi taktirde Hz. İsa çok dikkat çeker.
Dünyada mutluluğun formülü Hz. İsa ve Hz. Mehdi’ye tabi olmaktır, onlara bağlanmaktır. Hz. İsa ve Hz. Mehdi tüm dünyaya sevginin, merhametin, şefkatin nasıl olması gerektiğini öğretecektir.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi birlikte namaz kılacaklar. Hz. İsa, Hz. Mehdi’yi omuzundan iterek imamlığa geçirecek ve bu tarihi olayı tüm Müslümanlar seyredecek.
Şu an bütün dünyadaki olaylar Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın zuhuru için hazırlanıyor, tüm olaylar özel olarak, kaderde belirlendiği gibi gerçekleşiyor.
Hz. İsa çıktığında tüm Hristiyanları ve Müslümanları hak din olan İslam’a döndürecek.
Hz. İsa da tüm peygamberler gibi hafızdır. Dünyaya döndüğünde Kuran’ı ezberden öğrenecek ve tebliğ yapacak.
Hz. İsa ve Hz. Mehdi ile kimse mücadele edemez. Kaderde onların kazanacağı belirlenmiştir. Deccal Hz. İsa tarafından öldürülecek dünya görülmemiş bir huzura va mutluluğa kavuşacaktır. Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın döneminde muhteşem bir altınçağ yaşanacak, bu tarifsiz mutluluk (Hz. Mehdi’nin hakimiyeti) yaklaşık yedi yıl sürecektir.  Hz. Mehdi ve Hz. İsa vefaat ettiklerinde dünya kısa bir süre sonra tekrar dinsizliğe dönecek, kıyamette işte bu dinsizlerin başına çökecektir.
Yollarda başıboş hayvanlar gibi dolaşacaklar. Hal böyle devam edecek, ta ki hiçbir çocuk nikah mahsulü olmayacak. Sonra Allah kadınları otuz sene kısır kılacak, hepsi zina mahsulü insanlar olacak ve böylece insanların en kötüleri olduklarından kıyamet üzerlerine kopacak. Hakim Ebu Hüreyre (r.a.)’dan nakil etmiştir: “Allah Yemen tarafından bir rüzgar gönderecek, kalbinde zerre kadar imanı olan herkesi alıp götürecek…” (Kıyamet Alametleri, Sf. 282) 

Kaynaklar:
1. Taberi, Camiu’l Beyan, Cilt III, s. 188
2. Hakim, el Müstedrek, Cilt II, s. 309
3. Suyuti, ed Durru’l Mensur, Cilt II, 241
3. Taberi, Camiu’l Beyan, Cilt VI, s. 19
5. Suyuti, ed Durru’l Mensur, Cilt II, s. 20
6. Taberi, Camiu’l Beyan, Cilt VI, s. 19

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder