9 Nisan 2014 Çarşamba

Hz. Mehdi’nin yüzünü gördüğümüzde gerçekten o olduğunu nasıl anlayacağız?


Hz. Mehdi’nin yüzünü gördüğümüzde gerçekten o olduğunu nasıl anlayacağız?
Hz. Mehdi'nin zuhurundan önce birçok sahte Mehdi çıkacaktır.

Peygamberimizin hadislerine göre Hz. Mehdi’nin en az kırk yıl kadar bir süre insanların arasında gizleneceğini biliyoruz. Yanında 313 talebesi olacak ama Hz. Mehdi’nin kendisi de Mehdi olduğunu bilmeyecek, talebeleri de onun Mehdi olduğuna hüsn-ü zan edecekler. Hz. Mehdi talebeleriyle birlikte sürekli tebliğ yaparak İslam’ı tüm dünyaya yayacak ve çevresinde yavaş yavaş onu müthiş coşkuyla seven insanlar toplanmaya başlayacak. Yıllar sonra öyle bir an gelecek ki insanlar “yerinden kalk ve bizi kurtar!” diye Hz. Mehdi’yi evinde otururken zorla başa geçirmek isteyecekler. Hz Mehdi lider olmayı istemediği halde O'na zorla biat edilecek. Bunun üzerine Hz Mehdi iki rekat namaz kılacak ve minbere çıkarak Müslümanlara hitap edecek. Peygamberimizin kutsal emanetleriyle, hırkasını da giyerek halkın huzuruna çıkacak. Bütün bu hadislerin tek tek gerçekleştiğine tüm Müslüman alemi de, tüm dünyada şahit olacaktır.
Hz. Mehdi’yi nasıl tanıyacağımıza gelince Hz. Mehdi’nin yüzü ile ilgili peygamberimizin söylediği bir kaç hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum:
Ahmed b. Sinan Kirmani Dimeşki (1019): Ehl-i Sünnet'in meşhur alimlerinden olup "Ahbar-ud Duvel" adlı kitapta şöyle yazar: "
"... O (HZ. MEHDİ) , ORTA BOYLU, GÜZEL YÜZLÜ, GÜZEL SAÇLIDIR..."(Ahbar-ud Duvel, s. 117 -Hicri 1382 basımı)
Hz. Mehdi'nin kaşları... araları açık...(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)
"... O (HZ. MEHDİ) MU'TEDİL, GÜZEL YÜZLÜ VE GÜZEL SAÇLI, İNCE BURUNLU VE GENİŞ YÜZLÜ BİR GENÇTİR." (Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138)
Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "Hz. Mehdi kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o (HZ. MEHDİ) halka güzel simalı biri olarak gelecektir..."(Ikd-üd Dürer, s. 41)
Hz. Mehdi İleri Yaşlarda,Ama Genç Bir İnsan Görünümünde Olacaktır:
Ve onun (HZ. MEHDİ'NİN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR.(Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, S:285)
Hz. Mehdi 'nin yüzü altın-bronz bir metal gibi parlar. ÖYLE PARLAK Kİ NEREDEYSE CİLDİNİN ASIL RENGİ GÖRÜNMEYECEK.(Bihar-ül Envar, Cilt 13, Sayfa: 263)
Resullulah (sav) buyurdu:
"(Hz. Mehdi'nin) KAŞ ÇATIĞI HİLAL ŞEKİLLİDİR…(Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h) , By Seyed Husain Husaini)
Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak...(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
Ünlü Fransız zoolog Pierre Grassé evrimle ilgili neler söylüyor?

Ünlü Fransız zoolog Pierre Grassé evrimle ilgili neler söylüyor?
Ünlü evrimci evrim teorisinin gerçekleşmediğini itiraf ediyor.

Fransız Bilimler Akademisi'nin eski başkanı olan ünlü Fransız zoolog Pierre Grassé'dir. Grassé de bir evrimcidir, ancak Darwinist teorinin canlılığı açıklayamadığını savunmakta ve Darwinizm'in temelini oluşturan "tesadüf" mantığı hakkında şunları söylemektedir:
Şanslı mutasyonların havyanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak, gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister: Tek bir bitki, tek bir hayvan, binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli, inanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur, ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir.
Ünlü Fransız Zoolog Pierre Grassé gibi birçok evrimci aslında evrim teorisinin gerçekleşmediğini itiraf ediyorlar. Hatta teoriyi ortaya atan Darwin’in kendisi bile:
Okur yapıtımın (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir yığın güçlükle karşılaşmış olacaktır. Bunların bazıları bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düşünemediğim kadar çetindir.1
Teoriye karşı haklı olarak yöneltilmiş itirazların ve teorinin karşılaştığı güçlüklerin ağırlığı altında yıllarca ve onların ağırlığından kuşkulanamayacak kadar çok ezildim.2
Bu çalışmaların (Türlerin Kökeni için kullandığı çalışmaları), bunları yaparken harcadığım zamana değip değmediğinden şüphe ediyorum.3
Görüşlerimin, sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma...4
Harvard'da biyoloji profesörü ve yakın dostu olan Asa Gray'a yazdığı bir mektubundan:
Oldukça iyi biliyorum ki, spekülasyonlarım meşru bilimin sınırlarının oldukça ilerisine uzanmıştır.5
Fox'a yazdığı mektubundan:
Doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor ve şu an sadece eski midyelerimden başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum.6
Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum...7
J. D. Hooker'a yazdığı mektubundan :
Bazen, yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum.8
Görüşlerime ters düşen bazı büyük zorlukları ortadan kaldırdığımı düşünüyorum, fakat bunların hepsi bir halüsinasyon olabilir. 9
Tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun on sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı.10
Bana kitabımı soruyorsun, sana söyleyebileceğim tek şey intihar etmeye hazır olduğum; kitabın çok makul bir şekilde kaleme alındığını düşünüyordum, fakat şimdi tekrar yazılması gerektiğini anladım.11
Türlerin Kökeni'nin yayınlanmasının ardından o kadar çok şey yayınlandı ki, bu bilgileri değerlendirip bir bütün haline dönüştürme gücüne ve akıl yeteneğine sahip olduğumdan şüphe ediyorum.12
Lyell'e yazdığı mektubundan:
Çeşitli konularla ilgilenen pek çok insanın yıllardır bir illüzyon içinde olduğunu düşünerek oldukça seviniyorum. Sık sık üzerime soğuk bir ürperti geliyor ve kendi kendime bütün hayatımı bir fantaziye adayıp adamadığımı soruyorum.13
Kaynak:
1. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Onur Yayınları, Beşinci Baskı, Ankara 1996, s. 185
2. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, s. 528
3. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, New York:D. Appleton and Company, 1888, s.315
4. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s. 395
5. N.C. Gillespie, Charles Darwin and the Problem of Creation, 1979, s. 2 (Chicago üniversitesi kitabı)
6. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s.413
7. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s.430
8. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.152
9. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, s. 439
10. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.117
11. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s.501
12. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s. 388
13. Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.II, s. 25

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder