16 Nisan 2014 Çarşamba

Kuran bilime nasıl yol gösterir -1


Kuran bilime nasıl yol gösterir -1
Bugün yine sizlerle çok önemli bir konuda bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bilim dünyası 19.yüzyıldan ortalarından beri materyalizm adı verilen bir akımın etkisi altında. Materyalizm, eski Yunan’a kadar uzanan bir düşünce. Bu düşünce maddenin sonsuzdan beri varolduğuna ve varlığını da sonsuza kadar sürdüreceğini savunur ve Allah’ı inkar eder.Materyalizm bu iddialarını sözde bilimsel araştırmalarla bu iddiaları desteklemeye çalışmıştır. Bu düşünce doğrultusunda yapılan sözde bilimsel çalışmaları üç grupta toplamak mümkün: Evrenin sonsuzdan beridir var olduğunu ve sonun olmadığını iddia eden “sonsuz evren modeli”; canlılığın tesadüflerin bir eseri olduğunu öne süren Darwin’in evrim teorisi; ve son olarak da insan zihninin beyinden ibaret olduğunu öne süren Freud’un görüşleri.
Materyalistler bilim ile dinin bir arada olamayacağını dinin bilim ile çatıştığını iddia ederler.  Onlara göre din tarih boyunca bilime karşı olmuştur, bilim ancak din terk edildiğinde gelişebilecektir. Materyalistlerin yaptıkları sadece bu tip propagandalarla kısıtlı değil. Materyalist düşüncenin kullandığı en etkili yol bilim dünyasını baskı altında tutmak. Bu baskının uygulandığı ülkelerde bir bilim adamının yükselebilmesi, doçent, profesör gibi unvanlara ulaşabilmesi, bilimsel dergilerde yazılarını yayınlatabilmesi için “Evrim teorisi”ni kayıtsız şartsız kabul etmelidir.
bilim_kuran
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Scientific American Dergisinin Eylül 1999 sayısında, Amerika’da Bilim adamları ve Din başlıklı yazıda, Washington Üniversitesi sosyologlarından Rodney Stark, bilim adamlarının üzerinde kurulan bu baskıyı şöyle açıklıyor: “200 yıldır ‘eğer bilim adamı olmak istiyorsan, zihninin tüm dini zincirlerden arınması gerekir’ fikri pazarlandı… Üniversitelerde dindar olan kimseler susuyorlar. Ve dinsiz olanlara ayrıcalık tanınıyor. Üst kademelerde dinsizliği ödüllendirme sistemi var.”
bilim_kuran1
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Bilimin dinsiz olması gerektiğini iddia eden çevreler, Ortaçağ Kilisesi’nin hatalı uygulamalarını dine karşı bir silah gibi kullanır. Kilisenin Avrupa’yı gerilettiği ve sefalet yaşattığı söylenir. Bunu söylemekteki ana amaç insanlara “eğer din gelirse Ortaçağ’ın karanlıklarına gömülürüz” mesajının verilmesidir. Oysa gerçek din, Ortaçağ Kilisesi’nin uygulamaları ve tutumu değildir. Ortaçağ Kilisesi Hz. İsa’nın bildirdiği vahiyden uzaklaşmış ve din dışı bazı uygulamalar yürütmüştür. Bu tarihsel gerçek, elbette ki İslam dinine mal edilemez. Çünkü İslam, Ortaçağ Kilisesi gibi ruhban sınıfının hurafelerine değil, sadece ve sadece Allah’ın sözü olan Kuran’a dayanır.
bilim_kuran2
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Ülkemizdeki materyalistler, din ve bilimi karşı karşıya getirmek istediklerinde, Tevrat’tan veya İncil’den bir cümle alıp, o cümlenin bilimsel bulgularla nasıl çatıştığını örnek gösterirler. Ancak göz ardı edilen bir gerçek vardır: Tevrat ve İncil tahrif edilmiş  ve her ikisine de insan eliyle yazılmış birçok hurafe eklenmiştir. Bu kitapları din konusunda kaynak almak son derece yanlış olur. Oysa Kuran, Allah’ın vahyidir ve hiçbir bozulmaya uğramamış, tek bir harfi bile değiştirilmemiştir. Bu nedenle Kuran’da en ufak bir çelişki veya hata yoktur. Kuran’da verilen bilgiler elde edilen en son bilimsel bulgularla uyum içindedir. Konferansımızın 2.bölümünde bu konuya detaylı olarak değineceğiz.
bilim_kuran3
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Materyalistler bilimi dinden ayırmak için “bilim materyalist olmak zorundadır” iddiasını kullanırlar. Bilimin sadece maddeyi incelediği doğrudur, ancak bu, bilimin materyalist olması gerektiği anlamına gelmez. Çünkü “maddeyi incelemek” ile “materyalist olmak” çok farklı şeylerdir. Maddeyi incelediğimizde, bu maddede, maddenin kendisi tarafından meydana getirilemeyecek kadar büyük bir bilgi ve tasarım olduğu sonucuna varırız. Bu bilgi ve tasarımın, kendisini hiç görmesek de, bilinçli olarak meydana getirildiğini anlayabiliriz.
bilim_kuran4
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Örneğin bizden önce bir insanın girip girmediği bir mağaraya girsek ve orada büyük bir ustalıkla çizilmiş, resimler varsa, “Bizden önce burada akıllı bir varlık bulunmuş, burada eserler meydana getirmiş” diye düşünürüz. O akıllı varlığı hiç görmeyebiliriz, ama O’nu eserlerinden tanıyabiliriz. Bilim de işte bu yöntemle doğayı incelemektedir.
bilim_kuran5
Kuran bilime nasıl yol gösterir
Bilim, doğada asla maddesel etkenlerle açıklanamayacak bir düzen olduğunu ve bunun da ancak üstün bir Akıl tarafından var edilmiş olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Bir başka deyişle, maddesel dünyanın her tarafında Allah’ın yaratışının ve hakimiyetinin açık delillerini bulunmaktadır. Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.
bilim_kuran6
Kuran bilime nasıl yol gösterir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder