8 Nisan 2014 Salı

Kıyamet kopacaktı ama kıyameti koparacak melek geri döndü!


Kıyamet kopacaktı ama kıyameti koparacak melek geri döndü!
Kıyamet gerçekten yakın ama o dehşet verici günden önce Mehdi'nin zuhuru var.

Evet, gerçekten kıyamet kopacaktı ama kıyameti koparacak melek geri döndü. Bakın peygamberimiz kıyametin neden erteleneceğini nasıl açıklıyor:
Hadiste, ‘Dünyadan bir gün bile kalsa, Allahu Teala o günü uzatıp benim ehli beytimden birisini (Hz. Mehdi (as)’ı), dünyaya hakim kılmak için gönderecektir.’ buyurulmuştur. (El-kavlu’l muhatasar fi alamet-il mehdiyy-il muntazar, Hadis no 37)
Resulullah ferman etti, “Dünyadan bir gün bile kalsa” kıyamet kopmaya bir gün bile kalsa Allahu Teala kıyameti durdurup, o günü uzatıp benim ehli beytimden Muhammed Mehdi’yi dünyaya hakim olmak için gönderecektir” buyurmuştur. Allah, Mehdi için kıyameti durduruyor. Kıyametin ertelenmesine vesile olan bir insana insanlar düşman oluyor. Hz. Mehdi’nin çevresinde 313 kişi toplanıyor. Hz. Mehdi hapsediliyor, darp ediliyor, hakaret görüyor ama sadece 313 talebesi var. Başka talebesi yok. Ama kıyamet de onun sebebiyle durduruluyor. Dünyanın haberi yok daha ondan. Onun yüzü suyu hürmetine devam ettiriyor Allah dünyayı, dünyanın da ondan haberi olmadığı gibi bir de düşmanlık yapıyorlar.
Daha Hz. Mehdi zuhur etmediği için kıyamet kopmadı. Şu anda Mehdi ve Mehdi talebeleri faaliyette. Peygamberimiz ne diyor, son bir gün kalsa bile Mehdi gelecek diyor, ona bu bilgiyi veren Cebrail’dir. Cebrail’e bu bilgiyi veren de Allah’tır. Yoksa gördüğünüz gibi insanlar kıyamet kopacak diye oldukça gerildiler ve tedirgin oldular. Ama bir yandan da Mehdiyetin gerçek olduğunu anlayan çok insan oldu. Şimdi hep birlikte Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekliyoruz, daha kıyamete var, daha kıyametten önce Hz. Mehdi ve Hz. İsa’nın zuhuruyla İslam hakimiyeti ve muhteşem bir altınçağ var. Yavaş yavaş insanlar doğru söylediğimizi, peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak bu gerçekleri anlattığımızı anlayacaklar.
Bakın hadislerde Hz. Mehdi’nin zuhuru ve İslam’ı son kez dünyaya hakim edeceği nasıl bildiriliyor:
Kumait’ten: İmam Bakır’a gidip sordum: “Kaim Muhammed Mehdi ne zaman zuhur edecek?” Şöyle cevap verdi: “Aynı soru Allah’ın elçisinin önünde de sorulmuştu ve o şöyle demişti: “Onun çıkışı aniden olan yeniden diriliş anına benzer.” (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p.b.u.h) , By Seyed Husain Husaini)
Onun tekrar zuhur ettiği zaman onun etrafında 313 taraftarı toplanır. Söyleyeceği ilk kelimeler şöyle olacak: “Eğer bilseydiniz, Allah’ın bakiyesi sizin için en iyisidir.” Ve sonrasında şöyle demiştir: “Ben Allah’ın bakiyesi ve Allah’ın Halifesi’yim ve Onun size bir deliliyim.” Her Müslüman onu aşağıdaki şekilde selamlayacaktır: “Selamet üzerine olsun, Ey Allah’ın bu dünyaki bakiyesi.” Ne bir Yahudi ne Hıristiyan ne de Allah’tan başkasına tapanlardan kimse kalmaz (-ki) hepsi ona inanacak ve onun hakkında şahitlik edecek ve TEK BİR ÜMMET OLACAK VE BU OLACAK OLAN İSLAM BİRLİĞİ olacaktır.Gerçekten gökyüzünden bir ateş inecek ve dünyanın her köşe bucağında ilahlaştırılmış Allah’tan başka tapılanları yakacaktır”. (Al Fusulul Muhima Ibne Sabbagh Maliki sf.248)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder