8 Nisan 2014 Salı

Hıristiyanlara ve Musevilere neden Müslüman iyi davranmalı?


Hıristiyanlara ve Musevilere neden Müslüman iyi davranmalı?
Kitap ehline karşı daima sevgi dolu olmalı, güzellikle tebliğ yapmalı.

Yazılarımda hep yobazların tüm dünyaya çok farklı bir İslam anlayışı yaydıklarından bahsediyorum. İslam’da kin, nefret, öfke, saldırı yokken yobazlar bunun tam tersini gösteripHıristiyanlara ve Musevilere karşı içlerinde müthiş bir öfke besliyorlar. Oysa bir MüslümanKuran’a göre kitap ehline karşı son derece sevgi dolu, şefkatli, merhametli olmalıdır. Hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz, hepimiz aynı peygamberlere inanıyoruz. Allah Kuran’da Hıristiyanların ve Musevilerin yemeği size helal diyor, onlardan hanım alıp evlenebilirsiniz diyor. Bu Müslümanların kitap ehliyle ne kadar dostolacağının açıkça belirtildiği ayettir.
Museviler de, Hıristiyanlar da, Müslümanlar da bu yüzyılda gelecek olan Hz. İsa’yı bekliyoruz. Sonuçta hepimiz aynı büyük kurtarıcıya Hz. Mehdi’ye tabi olacağız. Dolayısıyla dünyaya yansıtılan bu Hıristiyan ve Musevi düşmanlığı tamamen çarpık bir anlayıştır. Kuran kitap ehline nasıl davranmamız gerektiğini şöyle bildirir:
De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten müslümanlarız." (Al-i İmran Suresi, 64)
Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. (Maide Suresi, 5)
Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir. (Al-i İmran Suresi, 199)
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et.Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayete ereni de bilendir. (Nahl Suresi, 125)
...Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. (Maide Suresi, 82)
İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46)
...Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i İmran Suresi, 113-115)
Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve sabiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 62)
 Gerçek şu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiîler ve hıristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. (Maide Suresi, 69)
Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz.Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (Mümtehine Suresi, 8)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder