12 Nisan 2014 Cumartesi

Kıyametin yakın olduğunu hangi hadislerden anlıyoruz?


Kıyametin yakın olduğunu hangi hadislerden anlıyoruz?
Kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir, ama insanlar yine de yüz çeviriyorlar.

İnsanlar sakin sakin sokaklarda, alışveriş merkezlerinde gezerlerken her gün bir adım daha kıyamete yaklaşıyorlar.Peygamberimizin söylediği kıyamet alametlerinin çoğu gerçekleşmiş olmasına rağmen bu gerçeğin de bilincinde değiller. Şu anda hadislerde bildirilen kıyametten önceki son dönemdeyiz. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim.” (Taha Suresi, 15)
Fakat Allah rahmetinden ve şefkatinden kıyametin yaklaştığını gizlemiyor ve peygamberimiz birçok hadisinde kıyametle ilgili detay veriyor. Resulullah: “Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim!” buyurdular ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterdiler. (Kütübi Sitte, Müstevrid İbnu Seddad el-Fihri’den ravi edilmiştir, hadis no 5026) Tirmizî, Fiten 39, (2214).]
Kıyamet alametlerinden hangilerinin gerçekleştiğine kısaca değinirsek; Kabe’de kan akıtılması, Lulin kuyruklu yıldızının çıkışı, arka arkaya güneş ve ay tutulmalarının yaşanması, depremlerin artması, Afganistan’ın işgali, tozlu dumanlı fitne (11 Eylül), Bağdat’ın alevlerle yok edilmesi, Irak’ın üçe bölünmesi, Irak’ın para birimin değişmesi, Irak savaşında bir ordunun kaybolması gibi birçok alamet sayabiliriz. Daha sonra başka bir yazımda bu alametlerin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bütün bu peygamberimizin kıyamet habercisi olarak bildirdiği alametlerin ard arda gerçekleşmesi kıyametin yakın olduğunu gösteriyor.
Peygamberimiz hadislerde ayrıca dünyanın 7000 yıllık ömrü olduğunu bunun da 5600 yılının geçtiğini bildiriyor. Bu hadis gerçekten de çok önemli bir hadis. Çünkü bu hadis ahir zamanda olduğumuzun, kıyametten önceki son dönemde olduğumuzun bir delili niteliğindedir. Bu yüzden iyice anlaşılması ve öğrenilmesi son derece önemlidir. Peygamberimiz dünyanın 7000 yıllık ömrü ifadesiyle bir takvim başlangıcına işaret etmektedir. Bakın hadislerde dünyanın ömrü nasıl anlatılıyor:
Enes Malik ‘den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: DÜNYANIN ÖMRÜ, AHİRET GÜNLERİNDE YEDİ GÜNDÜR. Allah-u Teala buyurdu ki: RABBİN KATINDA BİR GÜN SİZİN SAYDIKLARINIZDAN BİN YIL GİBİDİR. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişcesine ŞU DÜNYANIN YEDİ BİN YILLIK ÖMRÜ MÜDDETİNCE SEVAP YAZAR. 1
Amr bin Yahya, ens hakkında elala’ bin Zeyd’e bildirdik Allah ondan razı olsun dedi ki: Allah’ın Resulu dedi ki (S.A.V): DÜNYANIN ÖMRÜ AHİRET GÜNLERİNDEN YEDİ GÜNDÜR. Yüce Allah dedi ki: Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz bin yıl gibidir. 2
Bir rüya gördüm, onu Resulullah’a (S.A.V.) anlattım. Kendindeki sözü zikretti: Ya Resulullah birden ben seninle içinde yedi derece olan bir minberin (kürsünün) üzerindeyim, sen onun en yüksek bir derecesindesin, (S.A.V.) dedi ki: İçinde yedi derece olan minbere gelince, ben onun en yüksek bir derecesindeyim, DÜNYA İSE YEDİ BİN SENE…3
Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni ‘den rivayet ettiler:
Ben gördüğüm bir rüyayı Resulullah (s.a.v.) ‘e anlattım. Bu rüyada Peygamber (s.a.v.) yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, YEDİ BASAMAKLI GÖRDÜĞÜN MİNBER ŞU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDİ BİN SENEDİR.4
Ehl-i sünnet alimlerinden Hüsameddin el- Muttaki’nin eseri Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman kitabınında yer alan bu hadislere göre Peygamberimiz (s.a.v.) dünyanın ömrünün 7000 sene olduğunu bildirmektedir. Yine birçok ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinde örneğin Muttaki Hazretlerinin, Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459’da, Muhammed Tahir b. Ali el-Hindî ‘nin eseri Tezkiretu’l-Mevduat, I/223’de, İmam Sahavî, el-Makasidu’l-hasene (Deylemi’den naklen), I/693, h.no: 1243.’de, El Munavî’nin Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen) de, Bayezid Bistamî Hazretleri’nin Miftahu’l-Cifr adlı eserinde dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğu konusuyla ilgili hadislere yer verilmiştir. Bu da ehl-i sünnet alimlerinin ittifakla bu konuyu kabul ettiklerini gösteren çok açık bir delildir.
Yine büyük hadis alimlerinden ve Hanbeli mezhebinin kurucusu olan İmam Ahmed İbni Hanbel gibi birçok alimin birbirlerinden naklettikleri bir hadiste. Peygamberimiz (s.a.v.) kendine kadar dünyada geçen zamanın 5600 yıl olduğunu bildirerek bir takvimin başlangıç tarihine dikkat çekmiştir:
Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti:
Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. (Hac Suresi, 47)
Kıyamet gerçekten de çok yakın. Kıyametten önce son kez İslam tüm dünyaya hakim olacak. Bu yüzden yaşadığımız bu dönem çok değerli. Bu dönemde iman edenler, Allah yolunda gayret edenler, samimiyetle infak edenler, sürekli Allah’ın dinini tebliğ edenlerin kazandığı sevap İslam hakim olduktan sonra yapanların kazandığı sevapla bir olmaz. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden yüzünüzü Allah’a dönün, kalbinizi Kuran’la doldurun ve O’nun dinine hizmet edin. Ve böylelikle ahirette salihler arasına katılın.
Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten önce infak eden ve savaşanlar (başkasıyla) bir olmaz. İşte onlar, derece olarak sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah, her birine en güzel olanı va’detmiştir. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Hadid Suresi, 10)
Kaynaklar:
1. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 88)
2. (Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el’-Esile, Suyuti, sf. 10)
3. (Elkesfu An mucavezeti Hazihilumme el Elf ve Elluma fi Ecvibeti el’-Esile, Suyuti, sf. 10)
4. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89)
5. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)
6. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder