12 Nisan 2014 Cumartesi

Hz. İsa ikinci kere yeryüzüne dönecek mi?


Hz. İsa ikinci kere yeryüzüne dönecek mi?
Hz. İsa güzel elleriyle insanların yüzlerini mesh edecek.

Hristiyanların Hz. İsa (as)’ın çarmıha gerilerek öldürüldüğü yönündeki inançları doğru değildir. Hz. İsa (as)’ın ölümünün ardından yazılan, aynı olayları birbirinden farklı şekilde anlatan farklıİnciller olması ve bu kitaplarda aktarılan sözlerin kendi içinde çelişkiler barındırmaları başlı başına aktarılan bilgilere şüphe ile bakmak için yeterli bir delildir. Kuran’da, Hz. İsa’nın öldürülmediği kesin olarak bildirilmiştir:
Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) OYSA ONU ÖLDÜRMEDİLER VE ONU ASMADILAR. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. ONU KESİN OLARAK ÖLDÜRMEDİLER. (Nisa Suresi, 157)
Bugün Hz. İsa (as)’nın tekrar yeryüzüne gelmesini bekleyen çok fazla Hıristiyan var. Hepsi toplanıp kiliselerde Hz. İsa (as)’nın tekrar yeryüzüne dönmesi için dua ediyorlar. Hz. İsa (as)’nın kıyametten önce yeryüzüne tekrar döneceği Kuran’da da çok açık bir şekilde bildiriliyor. Hz. İsa(as)’yı öldürmedikleri, asmadıkları, onlara Hz. İsa’nın benzerinin gösterildiği de yine ayetlerle açıklanıyor. Kuran’da ve İncil’de Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne döneceği şöyle bildiriliyor:
Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak ÖLDÜRMEDİLER. (Nisa Suresi, 157)
“Hani Allah, İsa’ya demişti ki: “Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve SANA UYANLARI KIYAMETE KADAR İNKÂRA SAPANLARIN ÜSTÜNE GEÇİRECEĞİM…” (Al-i İmran Suresi, 55)
“ANDOLSUN, KİTAP EHLİNDEN, ÖLMEDEN ÖNCE ONA İNANMAYACAK KİMSE YOKTUR. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.” (Nisa Suresi, 159)
Hz. İsa (as) kıyametten önce tekrar yeryüzüne gelecek ve Hz. Mehdi ile birlikte tüm dünyaya İslam’ı hâkim edecektir. Hz. İsa’nın yeryüzüne dönüşü İncil’de de şu şekilde bildirilir:
İSA PEYGAMBER: “SİZİNLE DÜNYANIN SONUNA KADAR BİRLİKTE OLACAĞIM” DER. (MATTHEW 28:20)
Yukarıda İncil’de geçen dünya kelimesinin orjinali aeon olup çağ anlamına gelmektedir. Bu da İncil’de Hz. İsa’nın bu çağın sonuna kadar insanlarla birlikte olacağının bildirilmesi anlamına gelmektedir. Çağın sonu kıyamettir. Kıyametten önce Hz. İsa (as) tekrar yeryüzüne gönderilecektir. Peygamberimizin hadislerine göre kıyametten önce Hz. İsa (as) tekrar yeryüzüne dönecek ve Hz. Mehdi ile buluşacaktır. İkisi birlikte Ayasofya’da ve Kudüs’te namaz kılacaklardır. Hz. Mehdi, Hz. İsa (as)’dan önce tüm dünyada materyalizm felsefesini yıkacak ve İslam’ı tüm dünyaya yayacaktır. Hz. İsa (as)’da elleriyle insanların yüzlerini mesh edecek, Hıristiyanları hak din olan İslam’a döndürecek, böylece İslam tüm dünyaya hakim olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder