20 Nisan 2014 Pazar

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler kardeştir…


Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler kardeştir…
Müslümanlar olarak İslam'ın barış dini olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz.

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz, hepimiz bize gönderilen kutsal kitaplara Kuran’a,İncil’e ve Tevrat’a inanıyoruz. Hepimiz aynı peygamberlere iman ediyor, onları sevip, onların izinden gidiyoruz. Allah Kuran’da bir ayette: “Size en yakın dost olarak Hristiyanlarız diyenleri bulursunuz.”diyor.


“Onların hepsi bir değildir” diyor Allah, Al-i İmran Suresi 113-115’te. “Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli’nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar.”


“Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah’a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah’a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah’ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır” (Al-i İmran Suresi 119)


Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara Suresi, 62)


Ahir zamanda olduğumuz bu dönemde hepimiz Hz. İsa’nın Allah’ın izniyle yeryüzüne tekrar gelmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kuşkusuz Hz. İsa’yı sevenlere ve izleyenlere düşen önemli bir sorumluluk var. Bu sorumlukların başında, O’nun yaptığı gibi, insanlara sevgi ile yaklaşmak esas alınmalı. Allah’a iman eden ve Hz. İsa’yı da üstün bir peygamber olarak çok seven Müslümanlara karşı, bazı Hıristiyanlar, savaş ve kan dökme eğiliminde olmamalı. Onlar gerçek dindarların yapacağı gibi sevgi, barış, dostluk ve uzlaşma tavrı içinde bulunmalı, Hz. İsa’nın kendilerine, “Ne mutlu sulh edicilere” (Matta 5/9) sözleri ile belirttiği gibi, yeryüzünde barış elçileri olmayı emrettiğini hiçbir zaman unutmamalılar. Müslümanlar olarak bizlerde İslamdininin barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğunu tüm dünyaya anlatmalıyız. Bizim dinimizde kin yok, terör yok, öfke yok, öldürmek yok, saldırmak yok. Dünya çapında yayılan İslamofobi yavaş yavaş yerini çığ gibi gelişen İslam sevgisine bırakacak ve insanlar akın akın hak din olan islam’a yönelecekler. Hz. İsa tekrar yeryüzüne döndüğünde Hıristiyanları ve Musevileri hak din olan İslam’a döndürecek. Bu arada bizlere düşen onlara karşı İslam’ın nasıl mükemmel bir din olduğunu, sevgi ve kardeşlik üzerine kurulu olduğunu anlatmaktır. Ama asıl en güzel tebliği Hz. İsa ve Hz. Mehdi yapacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder