20 Nisan 2014 Pazar

Peygamberimizin muhteşem güzel ahlakı 1…


Peygamberimizin muhteşem güzel ahlakı 1…
Her Müslüman peygamber ahlakına erişmek için gayret etmeli.

Peygamberimiz tüm alemlere örnek olacak son derece güzel bir ahlaka sahipti. O, çevresindekileri de bu konuda eğitiyor, Allah’ın hoşnut olacağını bildirdiği davranış biçimlerini onlara hatırlatıyor, yapmamaları gerekenler konusunda onları uyarıyordu. Allah, Hz. Muhammed’in ne kadar üstün bir ahlaka sahip olduğunu ayetlerde şöyle haber veriyor:
Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. (Kalem Suresi, 1-4)
Peygamberimiz, kendi üstün ahlakını yaşamayı Müslümanlara da tavsiye etmiştir. Bu tavsiyelerden bazılarını hadislerinde şöyle anlatır:
Peygamberimiz ‘in tüm insanlara örnek tevekkülü:
Peygamberimiz Hz. Muhammed, Allah’ın dinini tebliğ ederken müşriklerin çıkardığı türlü zorluklarla karşılaştı. Müşrikler saldırgan davranıyor, Peygamberimiz’e tuzak kurmaya çalışıyorlardı. Zamanla daha da ileri gittiler. Peygamberimiz’i sürmek, tutuklamak hatta öldürmek istediler. Ancak Peygamberimiz, yaşadığı olay ne olursa olsun daima sabrederek tevekkül etti; Allah’a teslimiyetini korudu.
Ve büyük bir kararlılıkla Allah’ın dinini tebliğ etmeye devam etti. Çünkü Allah’ın yarattığı her şeyde, en büyük zorluklarda bile, hayır ve güzellikler olduğunu biliyordu. Bunun en açık örneklerinden biri de Mekke’den çıktıktan sonra Peygamberimiz’in Hz. Ebubekir ile birlikte gizlendiği bir mağaradaki sözleridir. Kuran’da Resulullah Efendimiz’in sözleri şöyle bildirilir:
Peygamberimizin sahip olduğu bu güzel ahlak özelliği tüm insanlar için büyük bir örnektir. Çünkü “olayları hayra yormak” Allah’a samimi iman etmiş olmaktan kaynaklanan önemli bir ahlak özelliği ve yine imanın getirdiği bir yaşam şeklidir.
Allah’a iman eden bir kişi başına gelen her türlü olayı büyük bir olgunlukla karşılar; bu olayı yaşamasının mutlaka bir nedeni olduğunu bilir. Bir konuyu çözümlemek için önce elinden gelen her şeyi yapar; sonra da Allah’a güvenerek sonucu kabul eder ve hayrını görmeye çalışır.
Peygamberimiz bir sözünde tevekkül edenlerin görecekleri karşılığı şöyle bir örnekle açıklamıştır:
“Siz Allah’a hakkı ile tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler.” (G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. Cilt, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 357/1)

12345

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder