8 Nisan 2014 Salı

PKK, 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yönteminin aynısını Güneydoğu’da uyguluyor


PKK, 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yönteminin aynısını Güneydoğu’da uyguluyor
Kimi zaman bazı köşe yazarları çıkıpteröristlerin nasıl haince saldırdıklarını, verdikleri sözleri tutmadıklarını, kahpece arkadan vurduklarını yazıyorlar. Bazı devlet yetkilileri de çıkıp PKK’yı zalim, hain ve acımasız olarak tarif ediyor ve teröristleri merhametsizlikle suçluyor. Oysa terör örgütü PKK tam anlamıyla en sinsi, en kirli gerilla taktiklerini kullanarak savaşıyor. Dolayısıyla böyle haince saldırılar düzenleyen gözü dönmüş teröristlerden merhamet ve kurallara uymaları beklenemez.
Söylediğim gibi askerlerimize sürekli "hain pusular" kuran, onları arkadan vuran, onları ateşkes zamanında, kışlalarının, karakollarının içinde pusuya düşüren, şehir merkezlerinde sivil halka sinsi saldırılarda bulunan bölücü terör örgütü PKK, komünist zihniyetin en kirli, en sinsi yöntemi olan gerilla taktiklerini uygulamaktadır. Yazarların köşe yazılarında onları kınamaları hiçbir sonuç sağlamayacağı gibi, komünist PKK militanlarına da tam olarak istediklerini verir.
Çünkü komünizm, hain gerilla taktikleriyle gelişip güç bulan, vahşet, kan ve zulümle beslenen bir ideolojidir. Komünist bir militanın vicdan, merhamet, sevgi, şefkat ve acıma gibi duyguları olmadığı gibi, bu gibi kişiler herhangi bir kurala, kanuna ve sınıra da bağlı değildirler. Komünistlerin en büyük hedefi, her nasıl olursa olsun saldırmak, her ne yöntemle olursa olsun şiddet eylemi yapmak ve mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmektir.
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de askeri nizama sahip ve savaş kurallarıyla hareket eden bir ordu karşısında, savaş kurallarından uzak hareket edip, sinsi ve haince saldırıları yani gerilla yöntemlerini kullanmak onlar için en kestirme ve en etkili yoldur.
Halkta dehşet uyandırarak istihbarat, yiyecek ve içecek temin edebilmek, korkutma yöntemi ile suni bir halk desteği sağlamak gerilla yöntemleri için gerekli zemini sağlamaktadır. Hain yöntemler kullanmakla övünen, kalleş saldırıları ise bir gereklilik olarak gören komünist bir terörist grubuna, "sen hainsin" diyerek demagoji yapmak ve bundan bir sonuç elde edilebileceğini zannetmek ise çok büyük bir saflıktır.
Daha önce de belirttiğim gibi zamanın ve mekanın değişmesi komünist prensipleri hiçbir şekilde etkilemez. Çünkü komünist düşünce yapısının temeli, yıllar geçtikçe ya da ülkeler değiştikçe herhangi bir değişikliğe uğramayan Darwinizm'dir.
Dolayısıyla 1960'larda Vietnam'da uygulanan gerilla yöntemi nasılsa, bugün ülkemizin güneydoğusunda uygulanan gerilla yöntemi de aynısıdır. "Doğu'daki komünist terör ile Vietnam'ın bir benzerliği yoktur"iddiasında bulunanlar müthiş bir yanılgı içindedirler. Bu kişiler, ya komünist zihniyetin aslında ne olduğunu bilmemekte ya da buradaki tehlikeyi olduğundan farklı ve basit göstermeye çalışmaktadırlar. Söz konusu kişilere, bebek katili terörist örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın doğudaki komünist ayaklanma sırasında Vietnam'ın örnek alınması gerektiğine dair sözünü hatırlamakta fayda vardır:
...Bu konuda Ho Shi Minh, l944'lerden önceki Vietnam koşullarında; '... Ne bir gerilla savaşını ve ne de bir halk ayaklanmasını başlatabiliriz. Ama bunları hazırlamak için SİLAHLI PROPAGANDA UYGULAMAYA İHTİYACIMIZ VARDIRder. (Sözde) Kürdistan koşullarında bu daha da açık ve dayatıcı bir gerçektir..." (Abdullah Öcalan, Seçme Yazılar, 1. cilt, s. 213)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder