10 Nisan 2014 Perşembe

Sahte Mehdi’lerin çıkması Hz. Mehdi’nin çıkış alameti değil mi?


Sahte Mehdi’lerin çıkması Hz. Mehdi’nin çıkış alameti değil mi?
Hz. Mehdi'nin gelişi tüm insanlar için bir müjdedir.

O kadar çok sahte Mehdi var ki. Hiç youtube’ta gördünüz mü bilmiyorum, birçok insan yaşadığımız bu dönemde Hz. Mehdi olduğunu iddia ediyor. Oysa Hz. Mehdi’nin en önemli özelliklerinden biri Hz. Mehdi olduğunu iddia etmeyecek olmasıdır. Peygamberimizinhadislerine göre Hz. Mehdi evinde otururken zorla başa geçirilecektir. Ayrıca sahte Mehdilerin çıkması da Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biridir.
Günümüzde bazı Nur talebeleri de sahte Mehdilerin çıkacağı endişesini taşıyorlar. Bu endişe onları Hz. Mehdi’nin bir manevi şahıs olduğu yanılgısına sürüklüyor. Oysa bu endişe çok yersiz, çünkü ahir zamanda sahte Mehdilerin, sahte Mesihlerin, sahte peygamberlerin çıkacağını peygamberimiz şöyle bildiriyor:
Her biri Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 1
Her birisi kendisinin Tek Mabud olan Allah’tan resul olarak gönderildiğini iddia eden altmış yalancının çıkması. 2
Doğruyu söylemek gerekirse sahte Mehdi olarak ortaya çıkan kişilerin Hz. Mehdi olmadığı hemen anlaşılır. Çünkü söylediğim gibi öncelikle gerçek Mehdi, “ben Mehdi’yim” diye ortaya çıkmaz, Mehdilik iddiasında bulunmaz. Bu Hz. Mehdi’nin özelliklerinden biridir. Bu önemli bir kriterdir. Dolayısıyla “ben Mehdi’yim” diye ortaya çıkan birinin gerçek Mehdi olmadığı öncelikle buradan anlaşılır.
Diğer bir açık gösterge de Hz. Mehdi’nin ifa edeceği görevi ancak kendisi yapabilmesidir. Çünkü Allah kaderde o faaliyetleri ancak onun yapmasını takdir etmiştir; bu nedenle o kişi Mehdi olarak vasıflandırılmıştır.Bundan dolayı sahte Mehdi olarak ortaya çıkanların Mehdi faaliyeti anlamında bir şey yapması mümkün değildir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin yapacağı faaliyetleri saymış ve bunları ondan başka kimsenin yapamayacağını belirtmiştir.
BÜYÜK MEHDİ’NİN ÇOK VAZİFELERİ VAR. VE SİYASET ALEMİNDE, DİYANET ALEMİNDE, SALTANAT ALEMİNDE, MÜCADELE ALEMİNDE ÇOK DAİRELERDE İCRAATLARI OLDUĞU GİBİ… 3
Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. 4
Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’nin üç görevi olduğundan ve onun temsil ettiği cemaatiyle birlikte bu üç görevi birden yerine getireceğinden bahsetmiştir. Bu vazifeleri, materyalist ve ateistfelsefeleri tamamen susturacak bir şekilde insanların imanlarını kazanmasına vesile olmak, Türk- İslam Birliğini kurmak ve Kuran ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olmaktır. 5
Bu üç görevin, onu diğer sabık Mehdilerden ayıran ve onun Büyük Mehdi olduğunu gösteren önemli alametlerinden olduğunu bildirmiştir.
Hem BÜYÜK MEHDİ’nin halleri SABIK MEHDİLERE (önceki Mehdilere) işaret eden rivayetlere mutabık (uygun) çıkmıyor, hadis-i müteşabih (birçok anlama gelebilecek hadis) hükmüne geçer.6
Allah kaderde Hz. Mehdi’nin İslam ahlakını hakim etmesini takdir etmiştir. Müslümanların da Hz. Mehdi’nin gelişinden veya sahte Mehdilerin çıkmasından endişe etmemeleri gerekir.
Kaynaklar:
  1. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16 )
  2. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 36)
  3. (Şualar, sf. 590)
  4. (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
  5. (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
  6. (Şualar, sf. 582)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder