22 Nisan 2014 Salı

Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin geleceği dönem nasıl tarif ediliyor?


Tevrat’ta Hz. Mehdi’nin geleceği dönem nasıl tarif ediliyor?
Nasıl yüzyıllardır Müslümanlar tarafından Hz. Mehdi’nin gelişi büyük bir özlemle bekleniyorsa, Museviler tarafından da Hz. Mehdi’nin gelişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Hz. Mehdi’nin gelişi Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat’ta da çok detaylı olarak müjdelenmiştir. Musevilerin 12. yüzyıldan bu yana en büyük Tevrat âlimi kabul ettikleri haham Maimonides Yahudiliğin 13 temel inanç esasından on ikincisini, “Mesih”in (Mehdi”nin) geleceğine inanmak” olarak açıklamıştır.
Musevi kaynaklarda Hz. Mehdi’nin gelişinden önceki döneminde çok detaylı tarif edildiğini görüyoruz. Şimdi sizlerle bu dönemin nasıl yaşadığımız zamana baktığını gösteren sözleri paylaşacağım.
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde… tüm devletler Minim dinini [ateizmi] kabul edecek ve verilen öğütlerden yüz çevrilecek…(Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih’in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede… günahtan korkan insanlar hor görülecek ve gerçeklerden yoksun kalınacak… (Talmud, Sota 49b)
Davud oğlu’nun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde… kötü insan takdir görecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih’in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede… devlet yönetimleri delalete düşecek [dini inançlara ters düşecek] ve onları kınayacak kimse olmayacak… (Talmud, Sota 49b)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde… soyguncular ve soyguncuların soyguncuları olacak… (Talmud, Kethuboth 112b)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda… açlık okları gönderilecek… büyük bir kıtlık olacak ve bunda erkekler, kadınlar, çocuklar, dindar adamlar ve azizler ölecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)
… Bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacak… Güzel tarlalar, verimli asmalar, halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün. (Yeşaya, 32:10-13)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geldiği nesilde… sürekli yeni belalar ve şeytani kararların yürürlüğe konması olacak; her yeni kötülük, bir diğeri bitmeden hızla gelecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)
Tekrar kurtulacaklarına dair ümitlerini kaybetmedikçe [Hz. Mehdi] gelmeyecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde, alimlerin toplanma meclisleri, fuhuş evleri haline gelecek… (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih’in [Hz. Mehdi’nin] geleceği nesilde… babası ayıpladığında oğlu utanmayacak… (Talmud, Sanhedrin 97a)
Mesih’in [Hz. Mehdi’nin] çağı gelmeden önceki sürede… sınırlarda yaşayanlar bir yerden diğerine [yardım dileyerek] gezinecek; fakat hiç kimse onlara acımayacak… (Talmud, Sota 49b)
… Savaşmaları için bütün ulusları biraraya getireceğim… Evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek… (Zekeriya, 14:2)
… Savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. (Zekeriya, 14:12)
… Sevinçten eser kalmadı, dünyanın coşkusu yok oldu. (Yeşaya, 24:11)
… Dünyanın temelleri sarsılacak… sarsıldıkça sarsılacak. Dünya… yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak… (Yeşaya, 24:18-20)
… Orduların Rab’bi tarafından, gök gürlemesiyle ve zelzele ile ve büyük gürültü ile, kasırga ile ve sağanakla ve yiyip bitiren ateş aleviyle yoklama olacak. (Yeşaya, 29:6)
Davud oğlunun [Hz. Mehdi’nin] geleceği yedi yıllık sürenin sonunda, ilk yılda bu ayet gerçekleşecek: Bir şehrin üzerine yağmur yağdırırken, diğerinin üzerine yağmur yağdırmayacağım… (Talmud, Sanhedrin 97a)
… Yeşaya’nın Babil’le ilgili bildirisi:… Araçlarıyla uzak bir ülkeden, dünyanın öbür ucundan bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor… Evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek… Oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler. (Yeşaya, 13:1, 5, 16-18) *Babil: Günümüz Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarında bulunan eski bir şehir ismidir.
Kutsal kitaplarda Hz. Mehdi’nin geleceği dönemin, Hz. Mehdi’nin fiziksel özelliklerinin ve hâkimiyet döneminin nasıl anlatıldığını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder