20 Nisan 2014 Pazar

Tevrat’ta insanı derinden etkileyen harika sözler…


Tevrat’ta insanı derinden etkileyen harika sözler…
Bizler samimi Müslümanlar olarak Allah’ın indirdiği Kuran’a, İncil’e ve Tevrat’a inanıyoruz. Peygamberimizden önce gönderilmiş tüm peygamberlere de iman ediyoruz. İnsanlar bukutsal kitapları rehber edinerek doğruyu yanlıştan ayırdılar, kimi gönülden iman etti, kimi de yüz çevirdi…
O, sana Kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat’ı ve İncil’i de indirmişti. Bundan (Kur’an’dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler… (Al-i İmran Suresi, 3-4)
Gerçek şu ki, Biz Tevrat’ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.)… (Maide Suresi44)
Kuran’ın her harfinin korunmuş olduğunu ve hiçbir şekilde değişmediğini hepimiz biliyoruz. Tevrat ve İncil ise bildiğiniz gibi tahrif edilmiştir. Fakat içlerinde hala saf vahiy bulunmaktadır. Bugün sizlere Tevrat’ta yer alan muhteşem ve beni çok etkileyen ifadelerden bazılarını paylaşmak istiyorum. Özellikle Tevrat’ta nasıl derin bir Allah sevgisinin anlatıldığına sizlerde şahit olacaksınız.
… Allah’ınız Rab Kendisi’ni bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. (Yasa’nın Tekrarı, 13:3)
Ama Beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. (Mısır’dan Çıkış, 20:6; Yasa’nın Tekrarı, 5:10)
… Allah’ınız Rab’bi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buyruklarını yerine getirin, O’na bağlı kalın, O’na candan ve yürekten hizmet edin. (Yeşu, 22:5)
Allah’ınız Rab’bin Allah olduğunu bilin. O güvenilir Allah’tır. Kendisi’ni sevenlerin, buyruklarına uyanların… antlaşmasına bağlı kalır. (Yasa’nın Tekrarı, 7:9)
Allah’ınız Rab’bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, Rab ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak… (Yasa’nın Tekrarı, 11:13-14)
Ey göklerin Allah’ı Rab! Yüce ve görkemli Allah! Seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. (Nehemya, 1:5)
Severim, ya Rab… görkeminin bulunduğu yeri. (Mezmurlar, 26:8)
Ey herşeye egemen Rab, ne kadar severim konutunu!… İçim çekiyor, yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Allah’a sevinçle haykırıyor. (Mezmurlar, 84, 1-2)
… Allah’ınız Rab’bi sevmeye çok dikkat edin. (Yeşu, 23:11)
Allah’ınız Rab’bi sevin. Uyarılarına, kurallarına, ilkelerine, buyruklarına her zaman uyun. (Yasa’nın Tekrarı, 11:1)
… O’nu (Allah’ı) bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. (Yasa’nın Tekrarı, 30:6)
Rab’bi sevin, ey O’nun sadık kulları! Rab Kendisi’ne bağlı olanları korur… (Mezmurlar, 31:23)
Seni seviyorum, gücüm Sensin, ya Rab! (Mezmurlar, 18:1)
Rab’bi seviyorum… Yaşadığım sürece O’na sesleneceğim.(Mezmurlar, 116:1-2)
“Beni sevdiği için onu kurtaracağım” diyor Rab…(Mezmurlar, 91:14)
Ey sizler, Rab’bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canıınıı korur, onlarıı kötülerin elinden kurtarıır.(Mezmurlar, 97:10)
Bugün size Allah’ınız Rab’bi sevmeyi, yollarıında yürümeyi, buyruklarıına, kurallarına, ilkelerine uymayı buyuruyorum. Öyle ki… Allah’ınız Rab tarafından kutsanasınız. (Yasa’nın Tekrarı, 30:16)
Allah’ınız Rab’bi sevmek, bütün yüreğinizle, bütün canınızla O’na kulluk etmek için bugün size bildirdiğim buyruklara iyice kulak verirseniz, Rab ülkenize ilk ve son yağmuru vaktinde yağdıracak… (Yasa’nın Tekrarı, 11:13-14)
Allah’ınız Rab’bi sevmek, her zaman O’nun yollarında yürümek için bugün size bildirdiğim bütün bu buyruklara uyarsanız… (Yasa’nın Tekrarı, 19:8-9)
Uymanıız için size bildirdiğim bu buyrukları eksiksiz yerine getirir, Allah’ınız Rab’bi sever, yollarında yürür, O’na bağlı kalırsanız… (Yasa’nın Tekrarı, 11:22)
Sevinsin Sana sığınan herkes, sevinç çığlıkları atsın sürekli… Sevinçle coşsun adını sevenler Sen’de. (Mezmurlar, 5:11)
Rab korur Kendisi’ni seven herkesi… (Mezmurlar, 145:20)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder