14 Nisan 2014 Pazartesi

Türkiye asla bölünmez, buna kimsenin gücü yetmez!


Türkiye asla bölünmez, buna kimsenin gücü yetmez!
Ülkemizi federasyon oyunlarıyla, PKK terörüyle, özerklik kandırmacasıyla bölmeye çalışanlar şunu bilsinler ki ülkemizi asla ama asla bölemeyecekler. Küçük parçalara ayırıp yönetemeyecekler. İnsanlarımızı din, dil, ırk olarak birbirinden ayırıp kardeşi kardeşe düşman edemeyecekler. Biz Alevi’siye, Sunni’siyle, Şii’siyle, Caferi’siyle, Lazıyla, Kürdüyle bir bütünüz, hepimiz Türk’üz ve bu vatanın evlatlarıyız. Bu vatanı kanımızın son damlasına kadar savunur asla topraklarımızdan vazgeçmeyiz. Biz yıllarca tüm dünyaya yön veren Osmanlı’nın torunlarıyız, asla ölmez küllerimizden doğarız.
Son günlerde bazı kişiler çıkıp “insanların özgürlüğü bu ülkenin bağımsızlığından, bölünmesinden daha önemli” diye konuşmalar yapıyor. Bu ülke komünistler tarafından ele geçirilse, başa zorla komünist rejim gelse nasıl bir hayat yaşayacaklarının farkında bile değiller. Komünist rejim “özgürlük, eşitlik, insan hakları” vaatleriyle ortaya çıkar. Sonra başa geçtiğinde insanın elinden herşeyini, tüm haklarını çekip alır. Geriye ne ailesi kalır, ne dini kalır, ne imanı kalır, ne de kendi mülkiyeti kalır. Özgürlük ve eşitlik hayali kuran kitleler devlete hizmet eden ve giderek köleleşen kitlelere dönüştürülür. İsyan edenler derhal halkın gözü önünde asılarak büyük bir korku imparatorluğu kurulur. Bu yüzden komünist tehlikeye karşı herkesin uyanık olması, tarihteki örneklere ve şu an dünyada komünist rejimle yönetilen ülkelere bakması gerekir.
Ülkemizi PKK kartını kullanarak bölmeye çalışan Batılı güçlerde hiç heveslenmesinler. Türk topraklarında hiçbir zaman Komünist Kürdistan kurulmayacak. Türkiye hiçbir zaman Irak gibi küçük devletlere ayrılmayacak. Şehirler federasyonla parçalanıp özerklik adı altında şer odakları tarafından yönetilmeyecek. Kısaca bu vatanın küçücük bir karış toprağı, tek bir çakıl taşı düşmana teslim edilmeyecek. Bu Vatan’dan verilecek bir avuç toprak, necip Türk Milletinin bütün haysiyetini, şerefini, onurunu, asaletini, gücünü, varlığını, namusunu yok etmek demektir. BU, ASLA OLMAYACAKTIR. Bizim PKK ile tek bir anlaşmamız vardır. Bu anlaşmanın temeli, Atatürk’ün şu eşsiz sözleridir:
“Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. BÖYLE BİR MİLLET ESİR YAŞAMAKTANSA MAHVOLSUN EVLADIR. Binaenaleyh, YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM!” Kemal Atatürk
Bölücü terör örgütü PKK ve ülkemizin doğusunda yer edinmeye çalışan komünizmi alttan alta destekleyenler, öncelikle Vatan’ı asla böldürmeyeceğimizi bilmelidirler. Bilmeleri gereken ikinci önemli nokta ise; ne Türkiye’de ne de dünyada komünizme asla izin vermeyeceğiz. Komünizmle dünya çapında yapılan ilmi mücadele, anti komünist propoganda, ülkemizi yıkmak isteyenlerin de korkulu rüyasıdır. Yakın bir gelecekte komünizm tüm dünyadan silinip yok olacaktır.
Gezi Parkı olaylarında da Atatürk’ün resmini asıp bir yandan da komünist sloganlar atanlara da sesleniyorum.Atatürk’ün komünizmi büyük bir tehlike olarak görmüştür. Bu yüzden Atatürkçü olduklarını söyleyip bir yandan da bu ülkeye komünizmi dayatmaya çalışmasınlar. Atatürk’ün kendi sözleri bu kişilere verilecek en güzel cevap olacaktır:
2 Kasım 1922'de,
Biz ne bolşeviğiz nede komünist. Biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. Bizim hükümetimiz tam bir demokrat hükümetdir ve lisanımızda bu hükümet halk hükümeti diye yad edilir. (Atatürk.c .3, 2. Baskı, s. 20)
6 Şubat 1921'de,
“Komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvvetli, Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, 2. Baskı, s .20)
21 Haziran 1935'te,
“Türkiye’de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü, Türk Hükümeti’nin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet verme, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır.” (A.g.e., c. 3, 2. Baskı, s.99)
“Biz büyük savaşlar görmüş, büyük bir milletiz.. Ama savaşçı değil, barışçı felsefeyi benimsemiş bir milletiz. … Dünya nimetlerinin emperyalist ülkeler tarafından zaman zaman pervasızca paylaşıldığını ve bu paylaşma esnasında gelişmemiş ülkelerin tarihten silindiğini hafızalardan silmek kadar gaflet olamaz.Dünyanın bugünkü durumu hiç de parlak görünmüyor. Her ülke, gençliğini bir başka ideolojiye sahip olarak yetiştirme gayreti içinde. İtalya faşizm ideolojisine dört elle sarılmış. Bu ülkenin diktatörü olan Mussolini ülkesinin sekiz milyon faşist gencinin süngüsü üzerinde yaşadığını haykırıp duruyor… Almanya’da Hitler’in yaratarak geliştirmekte olduğu Nazilik de faşizmin bir başka, bir büyük tehkileli benzeridir. Hitler bir ırkçıdır. Dikkat buyurunuz, milliyetçi demiyorum, ırkçıdır diyorum. Alman ırkını en üstün ırk olarak gören bir mecnundur. Tekmil Alman gençliğini peşine takmış, onlara bu ideali aşılamıştır. Moskova’da oynanan oyun ise bir başka türlüdür. Stalin yalnız kendi gençliğine değil, dünya gençliğine komünistlik ideolojisini aşılamaya çalışıyor.Komünistlik propagandasının, fukarası ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar topladığı ise ortada bir gerçektir.” (Atatürk’ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder