20 Nisan 2014 Pazar

Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti -5

Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti -5
İçinde yaşadığımız dönem dünya tarihinin en önemli dönemi diyebiliriz. Çok önemli, çok ehemmiyetli ve büyük bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzyılda hem Müslümanlar, hem Hıristiyanlar, hem de Museviler gerçekten de çok zor durumdalar. Daha önce putperestler ve sapkın dinler vardı, fakat hak dinler hepsine üstün geldi. Ama dünya tarihinde ilk defa fen ve felsefeden yani bilimden kaynaklanan (evrim ve materyalizm) büyük bir dinsizlik akımı tüm dünyaya yayıldı. İşte bütün dünyanın akın akın dinsizleşmesi dünya tarihinde ilk defa bu kadar yoğun yaşanıyor. Bu yüzden peygamberimizahir zamandaki Deccaliyetin dehşetini çok iyi vurgulamıştır. Ahir zamanın diğer bir özelliği de zamanın da çok hızlı akıp geçmesidir. Gerçekten de insanlar ayların ve yılların bu kadar çabuk geçmesini hayretler içerisinde izliyorlar.
Peygamberimizin ahir zamanda fitnenin çok yoğun olacağını anlattığı şu hadisi Ortadoğu’da yaşanan büyük zulmü çok net bir şekilde tarif ediyor:
Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur: “Benden sonra fitneler olacaktır. Orada terör ve harpler vardır. Sonra onlardan daha şiddetli fitneler olacaktır. Her ne zaman (fitnelerin) sonu geldi denilse, yeni bir ayaklanma olacaktır. Ta ki, benim soyumdan bir adam (Mehdi) çıkıncaya kadar fitnenin girmediği bir Arap evi ve ulaşmadığı bir Müslüman kalmayacaktır.” -Hafız Ebu Muhammed “El-Mesabih” kitabında tahric etmiştir.
Şimdi dilerseniz ahir zaman alametlerinden hangilerinin gerçekleştiğine ve bunların basına nasıl yansıdığına hep birlikte bakmaya devam edelim:
Ahir zaman alametlerinden hangileri gerçekleşti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder