16 Nisan 2014 Çarşamba

Kuran mucizelerini öğrenelim – 3


Kuran mucizelerini öğrenelim – 3
Kuran'a uyan kişi dosdoğru yol üzerindedir.

Kuran Mucizelerini anlattığım yazımın üçüncü bölümüne bugün devam ediyorum. Kuran geçmiş kavimlerle ilgili bilgi veriyor, Kuran gelecekle ilgili bilgiler veriyor. Allah’ın kelamı olan Kuran’ın içinde hem matematiksel mucizeler hem de bilimsel mucizeler var. Kuran tüm insanlığa yol gösteren son ilahi kitaptır ve Allah bu kitapla birlikte indirdiği ayetlerle insanlara yol göstermektedir:
Andolsun, Biz bu Kuran’da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdik. (Zümer Suresi, 27)
Daha önce söylediğim gibi Kuran mucizelerini bilmek ve anlatmak her Müslüman’ın görevidir. Şimdi Kuran Mucizelerine devam edelim:
Denizlerin, araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği, Kuran’ın Rahman Suresi’nde şöyle bildirilir: “Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.”  (Rahman Suresi, 19-20)
kuran-mucize1
Kuran Mucizelerini öğrenelim
Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği, okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. “Yüzey gerilimi” adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle, komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi, adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller.[i] Elbette ki insanların, fizikten, yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadıkları bir devirde bu gerçeğin Kuran’da bildirilmiş olması son derece dikkat çekici bir durumdur.
Kuran’da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir: “Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.”  (Kıyamet Suresi, 4)
 kuran-mucize2
Ayette parmak uçlarının vurgulanması, son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki şekiller ve detaylar, tamamen kişiye özeldir. Şu an dünya üzerinde yaşayan ve tarih boyunca yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Dahası, aynı DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizleri dahi farklı parmak izine sahiptirler.
 kuran-mucize3
Kuran’da Eski Mısır hakkında verilen bilgilerin bazıları yakın zamana kadar gizli kalmış bazı tarihsel gerçekleri açığa çıkarmaktadır. Mısır yazıtlarında kullanılan yazı dili bundan yaklaşık 200 yıl önce çözüldü. Haman ismi ile ilgili bilgilere ancak bu şekilde ulaşılabilmiştir. Viyana’daki Hof Müzesi’nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz ediliyordu. Aynı yazıtta Haman’ın Firavun’a olan yakınlığı da vurgulanıyordu.[ii] Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan “Yeni Krallıktaki Kişiler” sözlüğünde ise, Haman’dan “Taş ocaklarında çalışanların başı” olarak bahsediliyordu.  Ortaya çıkan sonuç önemli bir gerçeği ifade ediyordu. Haman, aynen Kuran’da geçtiği gibi Hz. Musa zamanında Mısır’da yaşayan bir kişiydi. Firavun’a çok yakındı ve inşaat işleriyle ilgileniyordu.
 kuran-mucize4
Kuran’da, Firavun’un kule yapma işini Haman’dan istemesini haber veren ayet, bu arkeolojik bulguyla tam bir uyum içindedir: “Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka İlah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın İlahına çıkarım       çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.” (Kasas Suresi, 38) Sonuç olarak, Eski Mısır yazıtlarında Haman’ın adının bulunması, Kuran’ın, gayba hakim olan Allah katından indirilmiş olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
 kuran-mucize5
Yazıma dördüncü bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder