16 Nisan 2014 Çarşamba

Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem – 4


Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem – 4
Hz. Meryem Allah'a olan sevgisiyle, itaatiyle, temizliğiyle, takvasıyla üstün kılınmıştır.

Yazıma dördüncü bölümle devam ediyorum. Hz. Meryem, çekildiği ıssız bölgeden Hz. İsa ile birlikte geri döndüğünde, kavmindeki insanlar bu olayın Allah’ın yarattığı bir mucize olduğunu kavrayamamışlardır.
Bu nedenle, Hz. Meryem’e yönelik birtakım çirkin iftiralarda bulunmuşlardır. Allah Kuran’da kavminin Hz. Meryem’e yönelik bu iftiralarını şöyle bildirmiştir:
Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: “Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun’un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi.” (Meryem Suresi, 27-28)
Kuşkusuz bu durum, Hz. Meryem için Allah’tan gelen bir denemeydi. Hz. Meryem, üstün ahlakıyla yine Allah’a sığınmış ve bu iftiralara Allah’ın en güzel karşılığı vereceğini bilerek, tevekkül etmiştir. Nitekim Allah, Hz. Meryem’e kavminin karşısına çıktığında onlara ‘Allah’a konuşma orucu adadığını’ söylemesini vahyetti.
…Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki: “Ben Rahman (olan Allah)a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. (Meryem Suresi, 26)
Hz. Meryem, kavminin yanına gittiğinde, suçlamalarda bulunan kimselere Hz. İsa’yı işaret etmiştir. Bu işaretle Allah büyük bir mucize gerçekleştirmiş ve Hz. İsa’yı henüz beşikte olduğu halde konuşturmuştur.
Allah, kavminin Hz. Meryem’den beklediği açıklamayı Hz. İsa’ya söyletmiş, hem onu atılan iftiralardan temize çıkarmış hem de bir mucize ile Hz. İsa’nın elçiliğini İsrailoğulları’na müjdelemiştir:
Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti. Dediler ki: “Henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?” (İsa) Dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de. İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşkuya düştükleri “Hak Söz”. (Meryem Suresi, 29-34)
Hz. Meryem’in onurlu ve temiz kişiliği bu mucizevi konuşmayla ortaya çıkmış ve inkarcı kavmin tuzakları en güzel şekilde bozulmuştur.
KURAN’DA KADINA VERİLEN ÖNEM
Dünya genelindeki toplumlara bakıldığında çok açık bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde şiddete ve kötü muameleye maruz kalan, işsiz, bakıma muhtaç çok sayıda kadın vardır. Ne var ki bu soruna kesin ve kalıcı bir çözüm bulunamamaktadır.
Oysa bu açmaz, tümüyle çözümün yanlış odaklarda aranmasından kaynaklanmaktadır. Tek çözüm, her konuda olduğu gibi, Kuran ahlakının yaşanmasındadır.
Birçok insan İslam’da kadına ne kadar büyük bir önem ve değer verildiğinden habersizdir. Kuran hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bu insanlar, haklarını cahiliye ahlakına dayalı yanlış yöntem ve uygulamalarla korumaya çalışırlar. Bu nedenle de sonuca ulaşamazlar.
İslam dini kadına büyük değer verir. Allah, Kuran’ın pekçok ayeti ile kadını ve kadın haklarını koruma altına almıştır.Kuran ahlakından uzak yaşayan toplumlarda, insanların çok önem verdikleri ve elde edebilmek için hayatları boyunca büyük çaba harcadıkları bazı değerler vardır.
hzmeryem
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem

Bir kimsenin zengin ve itibarlı olması, belirli bir kariyer ya da şöhret kazanmış olması, fiziksel anlamda dikkat çekici olması gibi etmenler, bu yanlış bakış açısını benimsemiş olan insanlar için büyük önem taşımaktadır.
hzmeryem2
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem
Bu üstünlük ölçüleri çeşitli toplumlara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aynı çerçeve içinde kalmaktadır.
hzmeryem1
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem
Kadınlar hakkında on yıllardır süregelen tartışmaların kökeninde de yine bu yanlış bakış açısı yer almaktadır. Yine bu nedenlerden dolayı kimileri kadını ikinci sınıf insan olarak nitelendirmekte ve tüm hayatını bu izlenimi doğrultusunda yönlendirmektedir.
hzmeryem3
Alemlerin kadınlarına üstün kılınan Hz. Meryem
Oysa Kuran’a baktığımızda Allah’ın, insanlar arasındaki tek üstünlük ölçüsünün kişilerin takvaları olduğunu haber verdiğini görürüz:
Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)
Görüldüğü gibi üstünlüğü kadın ya da erkek olmakta ya da başka bir cahiliye kıstasında aramak büyük bir yanılgıdır. Tek üstünlük, Allah’ın bize bildirdiği gibi imanın ve takvanın üstünlüğüdür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder