12 Nisan 2014 Cumartesi

Arı yiyen kuşlar!


Arı yiyen kuşlar!
Küçücük bir kuşta Allah ne kadar güzel sanatını tecelli ettiriyor.

Doğada yaşayan canlıların avlanma taktikleri, yaptıkları muhteşem yuvalar, yavrularına gösterdikleri şefkat ve merhamet, müthiş bir çalışkanlıkla hareket etmeleri kendilerine Allah tarafından ilham edilen hayatın hiçbir şekilde dışına çıkmadıklarını gösteriyor. Kâinatta yaratılan tüm canlılar gibi kuşlar da Allah’a boyun eğiyor ve gökyüzünde Allah’ın dilemesiyle süzülüyorlar. Her kuş gördüğünüzde siz de Allah’ın bir ayetinin gerçekleştiğini düşünün. Allah gözlerimizin önünde tüm kâinatı düzenliyor, hepsine boyun eğdiriyor.
Göğün boşluğunda boyun eğdirilmiş (musahhar kılınmış) kuşları görmüyorlar mı? Onları (böyle boşlukta) Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz, iman eden bir topluluk için bunda ayetler vardır. (Nahl Suresi, 79)
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)
Arı yiyen kuşlarda böcek avlama konusunda uzmanlıklarıyla dikkat çekiyorlar. Bu kuşlar arılarla beslenirler. Bu oldukça şaşırtıcı, çünkü diğer kuşlar için arı yemek öldürücü olabilir. Ancak arı yiyen kuşlar, arılarınzehirinden hiç etkilenmezler. Çünkü bu kuşlar yakaladıkları arının karnını önce bir dala sürterek aşındırır, böylece zehiri havaya boşaltmış olurlar. 1
ari yiyen kusu
Arı Yiyen Kuşlar!

Arı yiyen kuşu yuvasını kumtaşı uçurumlarının yüzüne ya da nehrin kıyısındaki sert çamurlara gagasıyla sürekli olarak vurup oyuklar açarak yapar. Oyuk açma işlemine 90-100 cm uzunluğunda dar bir tünel açana kadar devam eder. Yuva kenarlarını açmak için inşaat aracı olarak gagasını kullanan arı yiyen kuşunun kısa ve güçlü pençeleri de kazı işine yardım eder. Yuvanın içinde biriken toprak parçalarını pençeleri ile dışarı boşaltır. Arı yiyen kuşlarının bazı türleri 1000 ya da daha fazla kuştan oluşan koloniler halinde yaşarlar.Bilim adamları bu kadar çok yuvanın içinde her kuşun kendi yuvasını nasıl bulduğuna bir açıklama getirememektedirler. 2

ari yiyen kusu2
Arı Yiyen Kuşlar!

Arı yiyen kuşunun diğer vücut özellikleri de böcekleri kolaylıkla yakalayabileceği şekildedir. Örneğin 4,5 cm uzunluğunda bir gagası vardır. Bu uzunluk önemlidir, çünkü eğer kuşun gagası daha kısa olsa, avlanmaya çalışırken böcekler onu yaralayabilirdi. Ayrıca gagasının çok sivri uç kısmı da avını göğüsle karın arasından yakalamasını sağlar. Bu sayede arının zehirini daha kolay boşaltabilir.

ari yiyen kusu1
Arı Yiyen Kuşlar!

Arı yiyen kuşunun arının zehrini nasıl etkisiz hale getireceğini kendi kendine keşfetmesi imkânsızdır. Aklı olmayan bir kuşun bunu nasıl yapacağını keşfetmesi mümkün değildir. Bir kuşun kendisine hiç zarar vermeden böyle akılcı taktikler geliştirmesi Allah’ın ilhamıyladır. Rabbimizin alnından tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur, hepsi severek ve isteyerek O’na boyun eğmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder