12 Nisan 2014 Cumartesi

Belgesel izleyelim: Dört halife


Belgesel izleyelim: Dört halife
Daha önce sizlere söylediğim gibi çocuklarınızla da keyifle izleyeceğiniz güzel belgeselleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İlk belgeselimiz “Yaşam Kaynağı bir yıldız: Güneş” idi. Bu belgeseli kaçıranlar sayfamdan takip edebilirler. Bugünde “Dört Halife” isimli yeni bir belgeseli seyretmenizi size tavsiye etmek istiyorum. Aşağıdaki linkten seyredebilirsiniz:
Dört Halife Dönemine kısaca değinirsek bu dönem İslam tarihinde peygamberimizin vefatından sonra halife seçilen Hz. EbubekirHz. ÖmerHz. Osman ve Hz. Ali’nin halifeliklerini kapsayan dönemdir (632-661). Bu dönemde sınırlar batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişletildi. İslamiyet, Arap yarımadası sınırları dışına taşarak, Asya ve Afrika’daki çeşitli kavimlerce benimsendi. Yeni kurulan İslam devletlerinin siyasî ve hukukî temelleri atıldı. Öte yandan, Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde ortaya çıkan iç çekişmeler, İslam dünyasını uzun yıllar derinden etkileyen mezhep ayrılıklarının ve iç savaşların başlangıcını oluşturdu.
Dört Halife Dönemi, İslam Tarihi’nin Peygamber Dönemi (Asr-ı Saadet) faziletlerinin yaşatıldığı, saf ve parlak bir çağ olarak kabul edilir. Dört Halife, Eski Doğu’nun bütün servetlerine sahip oldukları halde, sürdürdükleri sade hayatla saf Müslümanlığın örnek önderleri oldular. Bu nedenle onlara –özellikle dünya düşkünü Emevî halifelerinden ayırmak için— Hulefa-i Raşidin (olgun halife-ler), Dört Halife Dönemi’ne de Hulefa-i Raşidin Dönemi denir. Bu dönemde halifeler seçimle belirlendiklerinden, bu döneme İslam Devleti’nin Cumhuriyet Dönemi de denir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder