12 Nisan 2014 Cumartesi

Milyonlarca yıldır değişmeyen fosiller evrimi yalanlıyor!


Milyonlarca yıldır değişmeyen fosiller evrimi yalanlıyor!
Fosiller aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen hiç değişmemişler, canılar birbirlerine dönüşmemiş.

Dünya devletlerinin neredeyse tamamıevrim teorisini resmi bir ideoloji olarak benimsemişlerdir ve çeşitli yollarla bu sapkın ideolojinin savunuculuğunu yaparlar. Dinsizliği körükleyen bu ideolojinin yanında ise, Allah inancını anlatmak resmi olarak yasaklanmıştır. Evrim teorisini savunmayan profesörler aniden görevlerinden alınır ve neredeyse hiçbir kurumda görevlendirilmezler. Hemen hemen tüm dünya, Darwinist diktatörlüğün hakimiyeti altındadır. Evrim teorisini savunmayan bir kişinin bilim adamı sıfatını alması adeta imkansızdır. Evrimci bir profesör, işe alacağı asistanını kendisi gibi evrimci, materyalist kişilerden seçmekte, evrim teorisine inanmayanı asla tercih etmemekte, hatta üniversiteden uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
21. yüzyılda evrim teorisinin çökmesine neden olan en önemli bilimsel delil, aradan milyonlarca yıl geçmesine rağmen hiç değişmeyen fosillerdir. 100 milyon yıl önce yaşayan kurbağa, at,yılan, sinek, kuş, 100 milyon yıl sonra hiç değişmeden aynı şekilde kalmışlardır. Yüz milyonlarca fosil canlıların hiçbir değişikliğe uğramadıklarını, birbirlerine dönüşmediklerini ispatlamıştır. Aslında Darwin’de teoriyi ortaya atarken sürekli neden türlerin birbirinden türediğini gösteren ara geçiş formu bulamadığına şaşırıp durmuş ve bu gerçeği şöyle itiraf etmişti:
Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz… Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu, benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. 1
k1
Milyonlarca yıldır değişmeyen fosiller evrimi yalanlıyor!
Ünlü biyolog Francis Hitching de, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong adlı kitabında şöyle demektedir:
Eğer fosiller buluyorsak ve eğer Darwin’in teorisi doğruysa, o halde kayaların belirli bir grup yaratığın, daha kompleks bir başka grup yaratığa doğru küçük kademelerle evrimleştiğini gösteren kalıntılar ortaya çıkarması gerekir. Bu nesilden nesile ilerleyen “küçük gelişmelerin” son derece iyi korunmuş olması gerekir. Ama durum hiç de böyle değildir. Aslında, bunun tam tersi doğrudur. Darwin’in “sayısız ara form olmalı, ama bunları neden yeryüzünün sayısız katmanında bulamıyoruz” derken yakınmış olduğu gibi. Darwin, fosil kayıtlarındaki bu “olağanüstü eksikliğin” sadece daha fazla fosil kazısı yapmakla ilgili olduğunu düşünmüştür. Ama her ne kadar yeni fosil kazısı yapılırsa yapılsın, bulunan türlerin neredeyse hepsinin, istisnasız, bugün yaşamakta olan hayvanlara çok benzediği ortaya çıkmıştır. 2
k2
Milyonlarca yıldır değişmeyen fosiller evrimi yalanlıyor!
Kaynaklar:
1. (Charles Darwin, The Origin of Species, s.172-280)
2. (Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, Tichnor and Fields, New Haven, 1982, s.40)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder