16 Nisan 2014 Çarşamba

Bilim adamlarından güzel haber: Yapay kornea ile körlük ortadan kalkacak


Bilim adamlarından güzel haber: Yapay kornea ile körlük ortadan kalkacak
Yaşadığımız bu dönemde birçok hastalığın çaresi bulunacak.

Körlük gerçekten de zor bir imtihanİnsangörme yeteneğini kaybettiğinde yaşamı gerçekten de çok zorlaşıyor. Fakat bilim her geçen gün ilerliyor, bilim adamlarından yeni yeni müjdeler geliyor. Bildiğiniz gibi körlük ya doğuştan oluyor, ya da kaza, hastalık vezehirlenme nedeniyle gerçekleşebiliyor. 21. Yüzyılda bilim adamları yapay kornea ilekörlüğe çare bulacaklarını müjdeliyor.
Bildiğiniz gibi kornea, gözün ön tarafının en dış kısmında bulunan son derece saydam bir tabakadır. Işığın yaklaşık yüzde doksan sekizini geçirir ki bu, pencere camının şeffaflığına yakındır. Kornea canlı bir doku olduğundan düzenli olarak beslenir ve hücrelerden oluşur. Nesneleri net görebilmek için korneanın her zaman saydam ve çok duyarlı olması gerekir. Çünkü saydamlığını yitirdiği anda göze yeterince ışık giremediği için görüntü bulanıklaşır.
Korneanın bu derece saydam olmasının sebebi, kendisini oluşturan liflerin hassas bir düzen içerisinde sıralanmalarıdır. Bu sıralanmaya yapılacak herhangi bir müdahale korneanın kararmasına ve görüntünün bulanıklaşmasına sebep olur. Korneası doğuştan veya kaza sonucu tahrip olmuş kişiler işte bu yüzden görme yeteneğini kaybederler. Bu kişilerin tekrar görme yeteneğini kazanabilmesi için o kişiye kornea nakli yapılması gerekir. Ancak bu tür hastaların kornea ihtiyacı ölen kişilerden bağış yoluyla alınan kornealardan karşılanmaktadır. Bu yolla elde edilen kornea miktarı ise tüm ihtiyacı karşılayamamaktadır. Nitekim dünyada her yıl kornea nakli için sırada bekleyen yüzbinlerce insan vardır. Bu sayı sadece Avrupa’da bile 40.000 kişi civarındadır.
Son yıllarda bu soruna çözüm bulmak amacıyla araştırmacılar, yapay kornea ürettiklerini bildirmişlerdir. Bu biçimde hem kornea nakli için bağışçı sıkıntısı sözkonusu olduğunda bu sorun yapay protezler kullanarak çözülebilecektir, hem de doğal kornea nakillerinde karşılaşılan uyum sağlamama riski de protez korneayla ortadan kalkacaktır. Geliştirilen korneanın iki çeşit şekli vardır. Birincisi  nakil yapılan ancak protezi kabul etmeyen hastalar için olacaktır. Bu protez nakillerle körlüğü giderilemeyen hastalar için bir umut ışığı olacaktır.Araştırmacıların ışık alma özelliğini kaybetmiş olan korneanın yeniden bu özelliğini kazanması için geliştirdiği ve ArtCornea adını verdikleri yapay kornea, polimer tabanlı ve sıvıyı emen bir özelliğe sahiptir. Özel tabakaya sahip olan bu yapay kornea, nakil edildiği dokunun sağlamlığına ve optik özelliğine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamakta ve kimyasal etkenlerle, hücre büyümesini destekleyecek özellik kazanmaktadır.
Araştırmacılar, yapay korneanın optik yüzeyini genişleterek ışığın gireceği alanı artırmayı ve daha önce mümkün olmayan bir özelliği de korneaya kazandırmayı amaçlamaktadırlar. ArtCornea nakledildikten sonra, birkaç dikiş dışında dışarıdan fark edilmesi mümkün değildir. Bu yapay kornea son derece kolay nakli ve bağışıklık sisteminde olumsuz tepki  oluşturmamamasıyla oldukça avantajlı durumdadır.
Nakil için kullanılacak ikinci yapay korneanın ise biyolojik materyali hazırlanmıştır. Bu materyal, yapay korneanın hastanın göz dokusuyla kaynamasına yardımcı olurken, protezdeki ince optik hücreler bağımsız kalacaktır. Araştırmacılar, geliştirilecek ikinci korneanın ağırlıklı olarak ön tedavilerde kullanılmasını planlamaktadırlar.
Ahir zamanda bilimde çok büyük gelişmeler olacağını hadislerden biliyoruz, Ayrıca körlüğe çare olabilecek bu gelişmelerin aynı zamanda Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden olduğunu da biliyoruz. Peygamberimiz körlerin iyileştirilmesinin Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden biri olduğunu şöyle bildiriyor:
“İmam-ı Zaman (Hz. Mehdi döneminde körler görme kuvvetini kazanacak…” (Bihar-ül Envar, Cilt 51, Sayfa 70)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder