20 Nisan 2014 Pazar

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 2


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 2
İnsanlar Hz. Mehdi'yi tanıdıkça daha çok sevecekler...

Hz. Mehdi’nin dış görünüşündeki detayları anlattığım yazımın ilk bölümü oldukça ilgi gördü. Bu yazı dizisi uzun bir yazı dizisi olacak, çünküpeygamberimiz ahir zamanda olduğumuz bu dönemde ortaya çıkacak olan Hz. Mehdi hakkında çok fazla detay vermiş, hadislerinde ayrıntılarıyla onun dış görünüşünü anlatmıştır.
Peygamberimizin Hz. Mehdi’yi hadislerinde bu kadar detaylı tarif etmesi münafıklara tarifsiz azap verir. Çünkü kaçacak hiçbir yerleri kalmaz. Hz. Mehdi ortaya çıktığında da münafıklar ve Hz. Mehdi’nin çıkışını gizleyenler utanç içinde olacaklar. Şimdi Hz. Mehdi’nin dış görünüşü ile ilgili peygamberimizin hadislerde bildirdiği detaylara bakmaya devam edelim:
Hz. Mehdi’nin dış görünümü ile ilgili hadislerde bildirilen detaylar:
GÖRÜNÜMÜYLE İSRAİLOĞULLARI'NA BENZER:
Abdullah b. Harris şöyle der: "Hz. Mehdi kırk yaşında iken kıyam edecek ve (görünüş bakımından) İSRAİLOĞULLARINA BENZEYECEKTİR." 1
BEN-İ İSRAİL ENDAMINDADIR:
Hz. Mehdi’nin boyu, posu SANKİ BEN-İ İSRAİL RİCALİNDEDİR. 2
ORTA BOYLUDUR:
Mehdi, ORTA BOYLU olacaktır. 3
UZUN ÖMÜRLÜDÜR:
UZUN ÖMÜRLÜ ve genç yüzlüdür.... 4
CİLDİ PARLAKTIR:
Hz. Mehdi’nin... CİLDİ ÇOK PARLAKTIR. 5
Hz. Mehdi’nin yüzü ALTIN-BRONZ BİR METAL GİBİ PARLAR. ÖYLE PARLAK Kİ neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. 6
CİLT RENGİ, KIRMIZIYLA KARIŞIK BEYAZDIR:
Rengi ARAB RENGİDİR. 7
Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hz. Peygamber'in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi’nin ten renginin de Peygamber Efendimiz'le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır:
Esmerden maksat BEMBEYAZ OLMAYIP AZ KIRMIZILIĞI ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri'nin mübarek rengi, KIRMIZI İLE KARIŞIK NURANİ BEYAZ İDİ. 8
Efendimiz beyaza pembe karışık renkte idi... 9
CİLT RENGİ KİMİ ZAMAN AÇIK KİMİ ZAMAN DAHA KOYUDUR:
(Hz. Mehdi’nin)... YÜZÜ BAZEN AÇIK RENK VE ALTIN GİBİ PARLAK, BAZEN DAHA KOYU RENK VE AY GİBİ PARLAKTIR. 10
BURNU ÇOK MUNTAZAMDIR:
O, açık alınlı, KÜÇÜK BURUNLU... 11
İmam Ahme Ebu Ya'la, Semuyeh, Ziyaü'l-Makdisi el-Muhtare'de Ebu Said (ra)'dan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Ehli beytimden saçı düzgün, alnı açık, BURNU MUNTAZAM BİR KİMSE (HZ. MEHDİ (AS)) ..." 12
İNCE BURUNLUDUR:
Onun alnı geniş, BURNU İSE İNCE OLACAKTIR. 13
BURNU KÜÇÜKTÜR:
(Hz. Mehdi’nin) BURNU KÜÇÜKTÜR... (Bihar-ül Envar, c ilt 13, s.?)
BURNUNDA ORTA BÖLÜMÜNDE, BELLİ BELİRSİZ ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTI VARDIR:
(Hz. Mehdi’nin) Burnu küçüktür ve tam KÖPRÜ BÖLÜMÜNDE ÇOK KÜÇÜK BİR ÇIKINTISI VARDIR.
Kaynaklar:
1.      (Kitab-ul Havi li'l Feteva, cilt 2, s. 135)
2.      (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36, 29)
3.      (Kıyamet Alametleri El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.41)
4.      (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. cilt, s. 284)
5.      (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 243) (Farsçadan tercüme)
6.      (Bihar-ül Envar, cilt 13, s. 263)
7.      (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)
8.      (İbni Kesir, Semail-ür -Resul, s. 28)
9.      (Hz. Ali, G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, s. 519/4)
10.  (Bihar-ül Envar, cilt 13)
11.  (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, "Kıyamet Alametleri" Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, s. 163)
12.  (Muhammed bin Salih ed-Dimaşki, Peygamber (sav) Külliyatı, s. 202)
13.  (Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. cilt, s. 365)
14.  (Bihar-ül Envar, cilt 13)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder