20 Nisan 2014 Pazar

Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 1


Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşü nasıl olacak – 1
Allah Hz. Mehdi vesilesiyle zorlukları kaldıracak.

Peygamberimiz ahir zamanda yani yaşadığımız bu dönemde tüm dünyayı kurtarmak üzere gelecek olan Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü çok detaylı tarif etmiştir. Peygamberimiz bu mübarek insan için “o nur yayan bir kandildir, Allah’ın emri ile çıkacaktır” ifadesini kullanarak Hz. Mehdi’nin Risale’lerden ders yapacağına da işaret etmiştir. Peygamberimiz hadislerinde Hz. Mehdi’nin zuhurundan önce dünyanın durumunu, Hz. Mehdi’nin zuhur yerini ve alametlerini, fiziksel özelliklerini, üstün ahlakını, talebelerini ve faaliyetlerini, Hz. İsa ile birlikte neler yapacaklarını, ahir zamanın diğer önemli şahıslarını ve daha bunun gibi çok sayıda ayrıntıyı bildirilmektedir.
Bugünden itibaren peygamberimizin büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’nin dış görünüşünü nasıl detaylı tarif ettiğini anlatan bir yazı dizisi hazırlayacağım. Hadisleri gördüğünüzde peygamberimizin Hz. Mehdi’yi adeta görmüş gibi anlattığına siz de şahit olacaksınız, dış görünüşü hakkında bu kadar detay verilmesini siz de hayretle göreceksiniz. Peygamberimiz tarafından bu kadar hadisle müjdelenen bu kutlu şahsı tüm İslam alemi büyük bir şevkle beklemektedir. Bu hadisler bu dünyanın en mübarek insanlarından biri olan Hz. Mehdi’nin tanınmasına yardımcı olacaktır.
Hz. Mehdi’nin genel görünümü nasıl olacak:
Güzel Simalıdır:
Hz. İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: "... Zira o (HZ. MEHDİ) HALKA GÜZEL SİMALI BİRİ OLARAK GELECEKTİR..." 1
Humran bin A'yân der ki: İmam Muhammed Bâkır'a: "... (HZ. MEHDİ) YÜZÜ GÜZELLERİN EVLADIDIR. (Yani yüzü güzeldir)..." 2
Peygamberler gibi azametlidir:
Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi, .... ALLAH PEYGAMBERLERE VERDİĞİ (AZAMETİ) ONA DA VERECEKTİR..." 3
Görünüş olarak Hz. İsa’ya benzer:
Abdullah bin Zamre, İbn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki şöyle dedi: "... Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi, ...Hayırda, GÖRÜNÜŞTE VE AHLAKTA EN ÇOK HZ. İSA'YA BENZEYEN O'DUR. Allah peygamberlere verdiği (azameti) ona da verecektir..." 4
Yüzü parlayan YILDIZ GİBİ NURLUDUR. 5
Yüzü nurludur:
GÜZEL YÜZLÜDÜR.YÜZÜNÜN NURLARI ONA AZAMET VERİR. 6
Çehresi huzur verir:
(Hz. Mehdi (as)'ın) GÜZELLİĞİ TEMİZ YÜZÜNDEN YÜKSELİR, SABAH MELTEMİ HUZUR VEREN ÇEHRESİNDEN YAYILIR. 7
Yüzü görkemlidir:
Resullulah buyurdu: "… Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Görkemli bir lider görünüşü vardır…" 8
İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır:
...Va'dedilmiş kaim (Hz. Mehdi) İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. 9
Uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti deALLAH'IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. 10
Ve onun (HZ. MEHDİ’NİN) İŞARETLERİNDEN BİRİ DE GÜNLERİN VE GECELERİN GEÇMESİ İLE YAŞLANMAMASIDIR. 11
Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.
Kaynaklar:
1.      (Ikd-üd Dürer, s. 41)
2.      (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)
3.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)
4.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)
5.      (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33 Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.22)
6.      (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
7.      (Minanur Rahman, 2/237)
8.      (İmam Mehdi Hakkında Sorular ve Cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyni)
9.      (Bihar-ul Envar,cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)
10.  (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)
11.  (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder