20 Nisan 2014 Pazar

Deccal hangi alametlerinden tanınır?


Deccal hangi alametlerinden tanınır?
Deccal Hz. Mehdi'ye en çok saldırıda bulunandır...

Deccal yaşadığımız bu yüzyılda dünyayı kasıp kavuruyor. Dünya ekonomik krizle, savaşlarla, terörle, bozgunlarla kan gölüne dönüyor. Deccaliyet aynı zamanda insanlara büyü etkisi yapıyor, insanlar düşünemiyor, olayları kavrayamıyor, teşhis gücü olmuyor, insanların basireti ve feraseti kapanıyor. İnsanlar materyalist felsefenin pençesinde hipnoz altında benliklerini yitiriyorlar. Peygamberimiz 70 bin alimin Hz. Mehdi’ye karşı Deccal’e destek vereceğini bildiriyor. Bugün peygamberimizin Deccal hakkında söylediği hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Resulullah buyurdu: Deccal Ispahan (isfahan) yahudilerden çıkacaktır. Onunla beraber başlarında sarıklı 70 bin Yahudi vardır. 1
Deccal ne zaman çıkacak?
Yüzyıl başında çıkar:
Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. BİR YÜZÜN BAŞLARINDA DA DECCAL ÇIKAR ve Meryem oğlu İsa nüzul ederek (yeryüzüne inerek) onu yok eder. 2
Deccal zamanında dünyevi büyük olaylar yaşanacak:
Deccalin zuhurundan ÜÇ YIL ÖNCE, SON DERECE BUHRANLI GÜNLER OLACAK, AÇLIK HÜKÜM SÜRECEKTİR. BİRİNCİ YILDA ALLAH GÖĞE YAĞMURU HAPSETMESİNİ EMREDECEK… 3
Deccal nasıl tanınacak:
1.İmanın ferasetiyle tanınır:
“(Deccal’in) O’NUN İKİ GÖZÜ ARASINDA (KAFİR) YAZILIDIR. OKUMAK BİLEN DE BİLMEYEN DE RAHATLIKLA BUNU OKUYACAK…” Nitekim diğer rivayetlerde de bu kelime hece harfleriyle (K.A.F.R.) şeklinde varit olmuştur… 4
Hz. Mehdi’ye en çok saldırıda bulunandır:
Ebu Said el Hudri radıyallahu anh rivayeti; “… DECCAL O MÜMİN KULU KESMEK İÇİN YAKALAR, FAKAT BU SIRADA ONUN BOYNU İLE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ ARASI ALLAH TARAFINDAN BİR BAKIR LEVHA HALİNE GETİRİLİR DE ARTIK DECCAL O’NU KESMEYE HİÇBİR YOL BULAMAZ. BU SEFER DECCAL ONU İKİ ELİ VE İKİ AYAĞI İLE YAKALAYARAK FIRLATIR ATAR. İnsanlar deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır.” 5
Deccal ilahlık iddia eder:
(Deccal) Çıktığı zaman … herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak, sonra Küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek, derken PEYGAMBERLİK İDDİA EDECEK… Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar… DAHA SONRA ULUHİYET (İLAHLIK) DAVASINDA BULUNACAK… HAŞA BEN ALLAH’IM DİYECEK…. (Taberani bunu Sahabi olan b. Mutemerden böyle rivayet etmiştir.”) 6
Deccal’in dünya çapında etkisi olur:
Deccal BİR MİLLETİN YANINA GELEREK ONLARI (KENDİ BATIL YOLUNA) DAVET EDER. O MİLLET DE DECCAL(İN İLAH OLDUĞUN)A (Allah’ı tenzih ederiz) İMAN EDİP KENDİSİNE İCABET EDERLER. 7
Deccal gizli hareket eder:
Deccal yola çıkıp ilk defa Dımışk şehrinin doğuya bakan kapısının yanına gelecek… ARANACAK, FAKAT YAKALANMAYACAK… Sonra Kisve nehrinin sularının yanında görülecek… ARANACAK, NE TARAFA GİTTİĞİ BİLİNMEYECEK… 8
Deccal basını kullanarak dünyanın her yerine ulaşır:
“Deccal çıktığında MÜTHİŞ BİR ŞEKİLDE BAĞIRIR, NARA ATAR Kİ, DOĞU VE BATI’NIN BÜTÜN HALKI ONU DUYAR.” 9
“Deccal, evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır” diye BİR SES DUYULACAKTIR.” 10
Deccal hangi taktikleri kullanır?
Deccaliyet doğruyu yanlış, yanlışı doğru göstermeye çalışır:
(Deccal) İŞTE BU CENNETTİR, BU DA CEHENNEMDİR” deyip herkesi kandırmaya çalışacaktır. (Hakim, ile İbni Asakir İbni Ömer) 11
Deccal iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi gösterir:
Yanında beraberinde iki nehir vardır; göze, bunların birisini bembeyaz su nehri olarak, diğerini de kaynayan bir ateş olarak gösterecektir… sizden biriniz buna yetişirse, ATEŞ OLARAK GÖRDÜĞÜ NEHRE GELSİN VE GÖZLERİNİ YUMARAK BAŞINI EĞİP ONDAN SU İÇSİN… ÇÜNKÜ O BUZ GİBİ BİR SUDUR. 12
Deccal çıkar. Beraberinde su ve ateş vardır. İNSANLARIN SU OLARAK GÖRDÜĞÜ YAKICI BİR ATEŞTİR. İNSANLARIN ATEŞ OLARAK GÖRDÜKLERİ DE SOĞUK VE TATLI BİR SUDUR. 13
Deccal maddeyi insanlara sözde ilah olarak gösterir:
“(Deccal) O, “BEN ALEMLERİN RABBİYİM” DEDİĞİ ZAMAN (Allah’ı tenzih ederim)… 14
Deccal bilgi sahibi olmayan insanları kolaylıkla kandırır:
KÖYLÜ CAHİLLERİ DAHA KOLAYCA KANDIRABİLECEK… 15
Deccal sonsuz ahiret hayatını inkar eder, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğunu iddia eder:
(Deccal) O da “HAYDİ DAĞILIN İNSANLARA ONLARIN RABBİ OLDUĞUMU SÖYLEYİN; İŞTE CENNET VE CEHENNEMİN BULUNDUĞUNU ANLATIN” diyecek… O sizin Rabbinizdir, aranızda hüküm vermek için gelmiş, cenneti ve cehennemi de vardır… (Allah’ı tenzih ederim) 16
Deccal inananların tesanüdünü bozarak aralarını açmaya çalışır:
O günlerde ARALARI BOZUK OLAN MÜMİNLER DECCAL’İN HEDEFİ OLMAKTAN KURTULAMAZLAR. 17
Kaynaklar:
 1. (Mevsuatu’s Sunne, El-kütüb’s-Sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4,  Tunus: Daru Sahnun, 1992. 22.c., sf.224)
 2. (Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90)
 3. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 220)
 4. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 226)
 5. (Sahih-i Müslüm Kitabul Fiten. Bab Hadis No:113- İmam Şarani, Kurtubi Tezkire s. 488)
 6. (Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 212)
 7. (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 491)
 8. (Sahabi b. Mutemer’den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 213)
 9. (İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96)
 10. (Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)
 11. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 213)
 12. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 214)
 13. (Müslim, Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, s. 13)
 14. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 21)
 15. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, sf. 216)
 16. (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, s. 218)
 17. (Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Şaban Döğen, Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2. Baskı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder