12 Nisan 2014 Cumartesi

Günümüzün iman eden bilim adamlarının sözleri


Günümüzün iman eden bilim adamlarının sözleri
Bilim ve din birbirleriyle iç içedir, bilim dinin izlerinden yürür.

Bilim her yeni keşifte Allah’ın koyduğu izleri bulur. Yani billim aslında Allah’ın sanatını, yaratışındaki mükemmelliği, kusursuzluğu ve mucizevi özellikleri görebilmenin yoludur. Herhangi bir bilim dalında araştırmalar yapan bir bilim adamı, eğer birtakım önyargılara veya körü körüne bağlı olduğu bir ideolojiye sahip değilse, gördüğü her ayrıntıda mükemmel bir yaratılışın var olduğunu görür ve bunun ancak sonsuz bir aklın eseri olabileceğini rahatlıkla anlayabilir. İşte bu nedenle tarih boyunca büyük keşifler yapmış, bilimsel gelişmenin öncüsü olmuş bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu Allah’a yönelmiştir.
Materyalist ve ateist çevreler her ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler, açık olan bir gerçek var: Bilime konu olan tüm varlıkları ve sistemleri yaratan Allah’tır. Dolayısıyla din ve bilimin, samimi ve akılcı olarak uygulandıkları sürece, daima uyum içerisinde oldukları çok açık bir gerçektir. Bu açık uyumun bir göstergesi de geçmişte ve günümüzde yaşayan, buluşları ile insanlığa önemli hizmetleri dokunmuş “iman eden bilim adamları”dır.
Bilimle uğraşan, yeni keşifler yapan, evrenin sırlarını açığa çıkarmaya çalışan bir bilim adamı, aslında Allah’ın yarattığı sanatı derinlemesine inceleyen, ondaki detayları fark etmeye ve yakalamaya çalışan kişidir. İşte bu nedenle, dinle bilim ayrılmaz bir bütündür ve bilim adamı da, Allah’ın sonsuz gücünü, sanatını, yaratmasındaki benzersizliği ortaya koyan kişidir. Bu yüzden sanılanın aksine bilim adamları Allah’ın yarattığı sanatla en çok ilgilenen bireyler olarak, Allah’ın varlığını, birliğini en çabuk fark eden kişilerdendir. Tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak nitelendirilen Isaac Newton’un şu sözleri Allah’a olan inancını çok güzel yansıtır:
Güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil herşeyi yönetir, O Allah’tır”.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder