22 Nisan 2014 Salı

Hz. Mehdi nasıl bir dönemde ortaya çıkacak -1


Hz. Mehdi nasıl bir dönemde ortaya çıkacak -1
Hz. Mehdi yeşil gözlü ve çok güzel simalı olacak.

Peygamberimiz hadisinde Hz. Mehdi’nin gizli ve aniden zuhur edeceğini şöyle bildiriyor:
Hz. İmam Rıza şöyle buyurdu: …Babalarımdan nakledilmiştir ki, HZ. MEHDİ (a.s.) GİZLİCE VE ANİDEN ZUHUR EDECEKTİR. (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)
Yine peygamberimizin hadislerinden Hz. Mehdi’nin kendisine en çok ihtiyaç duyulduğu dönemde, Müslümanların kendilerini kurtaracak bir lider çıkması için yalvardıkları bir dönemde çıkacağını biliyoruz. Peygamberimiz Hz. Mehdi’nin çıkacağı dönemi hadislerinde çok detaylı anlatıyor. Ahir zamanda olduğumuz bu dönemi peygamberimiz adeta görmüş gibi anlatıyor. Şimdi dilerseniz Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği ortamın ne kadar zorlu olduğuna hep birlikte bakalım:
Gerçek müminlerin sayısı çok az olacak:
İnsanlara bir zaman gelir ki CAMİLERİNDE TOPLANIP NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Hakim; Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 19)
O zaman fitneler çoğalır:
Kıyamet yaklaştığı zaman ve MÜMİNLERİN KALBİ; ÖLÜM, AÇLIK, FİTNELER, SÜNNETLERİN KAYBOLMASI, BİD’ATLERİN ORTAYA ÇIKMASI, EMRİ BİL MARUF VE NEHYİ ANIL MÜNKER (İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN MENETME) İMKANLARININ KAYBOLMASI GİBİ SEBEPLERLE ZAYIFLADIĞI ZAMAN benim evlatlarımdan Hz. Mehdi (as) ile Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder…” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)
MAĞRİB’DE (BATIDA) KARIŞIKLIKLAR, FİTNELER VE KORKU OLACAK… FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)
İstisnasız her yere ulaşan fitneler görülecek:
HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE ZUHUR EDECEK… ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek: “Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi’dir” demesine kadar devam edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
Fitneler süratle yayılacak:
Hiçbir tarafın ondan mahfuz kalmayacağı bir fitne zuhur edecek, bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK… (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
Fitneler hiç durulmayacak:
Şu muhakkak ki (BİRBİRİNİ TAKİP EDEN) BİRTAKIM FİTNELER OLACAKTIR. SONRA TEKRAR FİTNELER OLACAKTIR. SONRA YİNE FİTNELER OLACAKTIR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 375, no. 684)
İnsanlar imandan uzaklaşacaklar:
Kıyamete yakın karanlık gecelerin parçaları gibi karışıklıklar olacaktır. BU KARIŞIKLIKLAR İÇİNDE KİŞİ MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, MÜMİN OLARAK AKŞAMLAYIP KAFİR OLARAK SABAHLAYACAKTIR. (Kur’an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s. 155)
Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)
İnsanların fitneden bıktığı bir dönemde çıkar:
Seleme b. Züfer şöyle der: “… MEHDİ, İNSANLARIN KÖTÜLÜK CÂNİLİK VE ZULÜMDEN BIKTIĞI ve hiçbir gaib onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir.” (El-Havi, cilt 2, s.159)
Sistemler değişir, zalim rejimler yıkılır:
Zamanın İNKİTAA UĞRADIĞI (SİSTEMLERİN DEĞİŞTİĞİ) BİR DÖNEMDE Hz. Mehdi (as) denen bir şahıs gelecek… (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
Hz. Mehdi herkesin kurtarıcı istediği bir zamanda çıkar:
Cafer Sadık şöyle buyuruyor: “HALK HER YERDE (KURTARICI) ARAMAYA KOYULUR. ONDAN BAŞKASINI BULAMAYINCA YİNE ONA (HZ. MEHDİ (AS)’A) DOĞRU KOŞARLAR.” (Bihar-ül Envar,cilt 52, s. 326)
O dönemde Müslümanların manevi lideri olmayacak:
Ebu Said Peygamber’in (sav) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Ahir zamanda sultanlar tarafından ümmetime şiddetli bir bela gelecektir. Öyle bir bela ki, ondan daha şiddetlisi duyulmamıştır. Öyle ki, geniş yeryüzü onlara dar gelecek ve zulümle dolacaktır. MÜMİNLER BU ZULÜMDEN KURTULMAK İÇİN BİR SIĞINAK VE BİR KURTARICI BULAMAYACAKLAR…” (El-Beyan, s. 72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s. 161, Yenabi-ul Mevedde, cilt 2, s. 177)
ONUN ÇIKACAĞI YIL, İNSANLAR HACCA, BAŞLARINDA BİR EMİR (Müslümanların manevi lideri) BULUNMADAN GİDECEKLER… (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, s. 168-169)
O dönemde haramlar helal sayılacak:
… BUNDAN SONRA BÜTÜN HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞI BİR FİTNE GELİR. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Savaşlar ve anarşi çok olacak:
DÜNYA HERC-Ü MERC İÇİNDE KALDIĞINDA, fitneler zuhur ettiğinde, YOLLAR KESİLDİĞİNDE, bazıları bazılarına HÜCUM ETTİĞİNDE… (Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454)
İmana ve ahlaka değil, paraya saygı duyulacak:
… PARALARI İÇİN ZENGİNLERİN SAYGI GÖRMESİ… (Kıyamet Alametleri, s. 146)
Samimi iman edenlerin sayısı az olacak:
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam’ın yalnız ismi, Kuran’ın ise resmi kalacak. MESCİDLER DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ İLE MAMUR, FAKAT İÇLERİ HİDAYETTEN MAHRUM OLACAK… (Beyhaki) (Kıyamet ve Alametleri, Ömer Öngüt, s. 54)
İNSANLAR MESCİDLERLE BİRBİRİNE KARŞI ÖVÜNMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Nesai)
Söylediğim gibi peygamberimiz Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği dönemi tüm detaylarıyla, adeta görmüş gibi anlatmıştır. Savaşların, anarşinin ve kavganın iyice arttığı, insanların imandan uzaklaştığı, Müslümanların acılar içinde kıvrandığı, tüm dünyanın büyük bir kurtarıcı beklediği bu dönem hangi dönem olabilir sizce? Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder