20 Nisan 2014 Pazar

Kuran Mucizelerini Öğrenelim – 4


Kuran Mucizelerini Öğrenelim – 4
Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. (Araf Suresi, 204)

Kuran-ı Kerim’in her ayeti mucizedir. Her ayetin katlamalı olarak birçok anlamı ve hikmeti vardır. Allah, bundan tam 14 asır önce, insanlara yol gösterici bir kitap olan bu muhteşem kitabı, Kuran-ı Kerim’i indirmiştir. Bu kutsal kitabın içine Allah birçok mucize koymuş, bu mucizeleri ayetlerle tüm insanlığa bildirmiştir. Biz bu sırların bazılarını ancak 21. Yüzyıl bilimi ile keşfedebildik. Ama Allah bu gerçekleri bize tam 1400 yıl önce bildirdi, kaderde vakti geldiğinde de bilim adamları bu mucizeleri keşfettiler. Allah’ın sonsuz aklı, ilmi ve sanatı karşısında iman eden çok fazla bilim adamı var. Kainatın en küçük zerresi olan atomdan uzaydaki yıldızlara kadar Allah olağanüstü sanatını yeryüzüne yaymıştır. Delilleri gören, muhteşem ilmi ve sanatı gören insanların imanı ve derinliği artsın ve Allah’a yönelsinler diye.
Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet     günü yer, bütünüyle O’nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından münezzeh ve Yücedir. (Zümer Suresi, 67)
Şimdi dilerseniz Kuran Mucizelerine devam edelim.
Kuran’ın gelecek hakkında verdiği haberlerden biri Rum Suresi’nin hemen başındaki ayetlerde yer alır. Bu ayetlerde Bizans İmparatorluğu’nun bir yenilgiye uğradığı, ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği şöyle bildirilmiştir: “Elif, Lam, Mim. Rum (orduları) yenilgiye uğradı. “Dünyanın en alçak yerinde”. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Üç ile dokuz yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah’ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir.”  (Rum Suresi, 1-4)

kuran-mucize1
Kuran Mucizelerini Öğrenelim
Bu ayetler, Bizanslıların, Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, MS 620 civarında indirilmişti. Ve ayetlerde Bizans’ın çok yakında galip geleceği haber veriliyordu. Oysa o sırada Bizans o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, değil tekrar galip gelmesi, ayakta kalması bile imkansız görülüyordu. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Kilikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan, putperest Perslerin işgali altına girmişti. Rum Suresi’nin ilk ayetlerinin indirilmesinden yaklaşık 7 yıl sonra, MS 627 yılının Aralık ayında, Bizans ve Pers İmparatorlukları arasında Ninova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu. Ve bu kez Bizans ordusu, Persleri yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans’a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldılar.
Rum Suresi’nin 3. ayetinde, Rumlar’ın “Dünya’nın en alçak yerinde” yenildikleri belirtilir. Arapçası “edna el-ard” olan bu ifade, bazı meallerde “yakın bir yer” olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme, orijinal ifadenin tam karşılığı değil, mecazi bir yorumudur. “Edna” kelimesi Arapçada “alçak” demek olan “deni” kelimesinden türemiştir ve “en alçak” anlamına gelir. “Ard” ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla “edna el-ard” ifadesi de “yeryüzünün en alçak yeri” manasına gelmektedir. Bizans İmparatorluğu ile Persler arasındaki savaşın gerçekleştiği söz konusu yer, Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü havzasıdır. Ve belirttiğimiz gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi, yeryüzünün “en alçak” bölgesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Lut Gölü’nün rakımının, yalnızca modern çağdaki ölçümlerle tespit edilmiş olmasıdır. Daha önce hiç kimsenin Lut Gölü’nün Dünya’nın en alçak bölgesi olduğunu bilmesi mümkün değildir.
kuran-mucize2

Kuran’da yer verilen Bilimsel mucizeler şüphesiz bu kadarla kısıtlı değildir. İşte kısaca diğer bazı mucizeler: 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlanan evrenin genişlemesi 7.yüzyılda Kuran’da bildirilmiştir. Gök cisimlerin yörüngeler üzerinde hareket etmesi teleskopun keşfinden yüzyıllar önce bildirilmiştir. Ayrıca atmosferin ve yer’in çeşitli tabakalardan oluştuğu, atmosferin canlıları koruyucu özelliği, fay hatları, maddenin; madde ve anti madde şeklide ikili özelliği, yağmurun oluşum safhaları, insanın oluşumu ve temel embriyoloji bilgileri, atomdan küçük parçacıklar, karadelikler, yüzyıllarca önceden haber verilmiştir.
kuran-mucize3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder