20 Nisan 2014 Pazar

Kuran mucizelerini öğrenelim -5


Kuran mucizelerini öğrenelim -5
"Andolsun Biz Kuran'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık..." (Kamer Suresi, 22)

Neden Kuran mucizelerini anlatıyorum, çünkü Kuran Mucizeleri ile insanların imanını güçlendirmek gerek. İnsanın önce aklı görecek, daha sonra da kalbi tastik edecek. Akıl ile kalbin aynı güçte olması lazım. Eğer insan aklını kullanmazsa o zaman zayıf iman meydana gelir. Dolayısıyla İslam alemi bu yüzden şu anda gördüğünüz gibi birbirine düşüyor. Güçlü bir imanda müminde sahabe ahlakı gelişir ama zayıf imanda şeytan sürekli doğru yollarına oturur ve akılarını çeler. İşte bu yüzden Kuran mucizelerini ve iman hakikatlerini anlatmak, böylece insanların imanlarını arttırmak çok önemli.
Bakın geçtiğimiz Hicri yüzyılın müceddidi sayılan büyük alim Bediüzzaman Said Nursi de, bir Kuran tefsiri sayılan Risale-i Nur külliyatında iman hakikatlerinin öneminden nasıl bahsediyor:
Bir saray, yüzler kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte, hakaik-i imaniye (iman hakikatleri) o saraydır. Her bir delil, bir anahtardır; ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve inkâr edilemez. Şeytan ise, bazı esbaba (sebeplere) binaen, ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir; ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor (siliyor). “İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir, içinde bir şey yoktur” der, kandırır. 1
Şimdi Kuran mucizelerine devam edelim:
Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de “matematiksel mucize”leri vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar.
kuran-mucizeleri1
Kuran mucizelerini öğrenelim
“Kara” kelimesi Kuran’da 13 kere geçerken, “deniz” kelimesi 32 kere geçmektedir. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını verir. Eğer  karaların Kuran’da bahsediliş sayısı olan 13'ü 45'e bölersek, %28,88888889 buluruz. Denizlerin Kuran’da bahsediliş sayısı olan 32'yi 45'e böldüğümüz zaman ise, %71,11111111'i sayısını buluruz. Bu oranlar ise, gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır.[i]

kuran-mucizeleri2kuran-mucizeleri3kuran-mucizeleri4

Buraya kadar Kuran’ın, bilimsel, tarihsel ve matematiksel açılardan mucizevi özelliklerine değindim. Tüm bunların yanı sıra, Kuran aynı zamanda edebi yönden de hayranlık uyandırıcı, benzersiz bir üsluba sahiptir. Öncelikle belirtilmesi gereken Kuran’ın her çağdan, her türlü insan grubuna hitap eden bir anlatıma sahip olmasıdır. Okuyan kişinin bilgi ve kültür seviyesi ne olursa olsun Kuran herkesin anlayabileceği gibi açık, anlaşılır bir dile sahiptir. Bir ayette Allah Kuran hakkında şöyle bildirir: “Andolsun Biz Kuran’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık…” (Kamer Suresi, 22)
kuran-mucizeleri5

Allah’ın Kuran’ın benzersizliğine dikkat çektiği ayetlerden bir kısmı şöyledir: “Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’an)’den şüphedeyseniz, bu urumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.” (Bakara Suresi, 23)  “Yoksa: ‘Bunu  kendisi yalan olarak uydurdu’ mu diyorlar? De ki: ‘Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın’.” (Yunus Suresi, 38)
kuran-mucizeleri6


Kuran’ın mucize kelimesi ile nitelendirilmesinin sebeplerinden biri, yukarıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi insan çabası ile bir benzerinin yazılamamasından kaynaklanır. İşte bu imkansızlık ne kadar büyük olursa, mucize de o denli büyüktür. Dolayısıyla Kuran’ın üslubunun yüzyıllardır milyarlarca insan arasından, tek bir kişi tarafından bile taklit edilemez oluşu, mucizevi yönünün ispatlarından biridir.

Alfred Guillaume Islam adlı kitabında Kuran hakkında yaptığı araştırmalarda şu sonuca varıyor: “Kuran seçkin güzellikte bir kafiyeye ve kulağı büyüleyen bir ahenge sahiptir. Pek çok Hıristiyan Arap, Kuran’ın stilinden hayranlıkla bahseder ve pek çok Arapça uzmanı onun mükemmelliğini kabul eder… Gerçekte, hem şiir hem nesirde engin ve verimli olan Arap edebiyatı içinde onunla kıyaslanacak hiçbir şey yoktur.” [ii]

Kuran’da bu kadar kolay anlaşılır bir üslup olmasına rağmen, hiçbir yönden Kuran’ın taklidi mümkün olmamıştır.
kuran-mucizeleri7


Bugüne kadar anlattığım Kuran Mucieleri bizlere çok açık bir gerçeği göstermektedir: Kuran öyle bir kitaptır ki, içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda, geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde ya da matematiksel şifrelemelerde o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum, Kuran’ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır.

Kuran, her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah’ın sözüdür. Allah bir ayetinde, Kuran’la ilgili olarak, “… Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı” (Nisa Suresi, 82) buyurmaktadır. Kuran’da hiçbir çelişki olmadığı gibi, içinde yer alan her bilgi, gün geçtikçe bu İlahi kitabın yeni mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşen ise, Allah’ın indirdiği bu İlahi kitaba sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah, Kuran’da bizlere şöyle bildirir:

“Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap’tır. Şu halde O’na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.” (Enam Suresi, 155)

 kuran-mucizeleri8


[i] http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html
[ii] Alfred Guillaume, Islam, 1990 (Reprinted), Penguin Books, ss. 73-74.];

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder