22 Nisan 2014 Salı

Kuran’daki ayetlerde hayret uyandıran ebced tarihleri -1


Kuran’daki ayetlerde hayret uyandıran ebced tarihleri -1
Bugün Kuran’daki bazı ayetlerin ebced değerlerinin hayret verici şekilde günümüze, yaniahir zamana baktığını paylaşmak istiyorum. Ahir zaman ve Hz. Mehdi konusuna işaret eden ayetler içinde ebced değerleri Hicri 1400'lü yılları veren çok sayıda ayet var. Aşağıda bazı ayetlerin içindeki ilgili bölümlerin ebced hesaplarını bildiriyorum. Bu ebced hesaplarının sonucu olan tarihler belirli bir döneme işaret etmektedir. Bu tarihler Peygamberimiz’in bildirdiği ahir zamanın alametlerinin birbiri ardına gerçekleştiği zamana aittir.
Ayetlerin ebced değerlerinin hesaplanmasının nasıl yapıldığına değinirsek, bildiğiniz gibi Arapça alfabedeki her harfin sayısal bir değeri var. Yani Arapçada her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeşitli hesaplamalar yapılır. İşte yapılan bu hesaba “ebced hesabı” ya da “hisab-ı cümel” denir. (İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı veTarih Düşürme, s. 36)
Ebced alfabe düzeninin her bir harfinin bir rakama tekabül etmesi özelliğinden faydalanan Müslümanlar, bunu çeşitli sahalarda kullanmışlardır. Cifr ilmi de bu yöntemlerden birisidir.
Cifr; gelecekte muhtemel olacak işlerden haber veren ilmin adıdır. Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla meşgul olan kimselerin başvurdukları yollardan biridir. Ebced ile cifr yöntemleri arasındaki en önemli fark; ebced gerçekleşmiş olanın, cifr ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir. (İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, s. 56)
Bu hesap yöntemi, çok eski tarihlere kadar uzanan ve daha henüz Kuran indirilmeden önce kullanımı çok yaygın olan bir yazım şeklidir. Arap tarihinde geçen tüm olaylar, harflere rakam değeri verilerek yazılır ve böylece her olayın tarihi de kayda geçilmiş olurdu. Bu tarihler, her kullanılan harfin özel rakam değerlerinin toplanmasıyla elde ediliyordu.
İşte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran’da geçen bazı ayetler incelendiğinde, bu ayetlerin anlamlarına uygun olarak birtakım tarihlere denk geldiğini görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olayların, ebced hesaplarıyla elde edilen tarihlerde gerçekleştiğini gördüğümüzde ise, söz konusu ayetlerde olaya ilişkin gizli bir işaret bulunduğunu anlarız. Bu şekilde çok fazla ayetin ebced değerinin günümüze baktığını ve ahir zamana ve Hz. Mehdi’ye işaret ettiğini sizlere daha sonraki yazılarımda da anlatacağım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder