14 Nisan 2014 Pazartesi

Kıyamet alametlerinden gerçekleşenler neden insanlardan gizleniyor?


Kıyamet alametlerinden gerçekleşenler neden insanlardan gizleniyor?
Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' geleceklerdir. (Meryem Suresi, 95)
Nedense İslam alimleripeygamberimizin bildirdiği kıyametalametlerinin çoğunun gerçekleştiğini insanlara açıklamıyorlar. Oysa ortada çok önemli, insanları hayrete düşürecek bir durum var, kıyamet alametleri bir bir gerçekleşiyor. Bu çok büyük bir mucize ama insanların gözlerinden öenle gizleniyor. Bu alametlerin ard arda gerçekleşmesi kıyametten bir önceki dönemde, yani ahir zamanda yaşadığımızı açıkça gösteriyor.

İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar; de ki: “Onun bilgisi yalnızca Allah’ın katındadır.” Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da olabilir. (AHZAB SURESİ / 63)

Ve onların hepsi, kıyamet günü O’na, ‘yapayalnız, tek başlarına’ geleceklerdir. (Meryem Suresi / 95)

Peygamberimiz dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunu ve bunun 5600 yılının geçtiğini şöyle bildirmiştir:

 Ahmed İbni Hanbel İlel’inde nakletti. İsmail b. Abdülkerim, Abdüssamed’den O da Vehb’den rivayet etti: DÜNYADAN BEŞ BİN ALTI YÜZ YIL GEÇMİŞTİR. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-ilMehdiyy-il Ahir zaman, sf. 89)

Resulullah: “Ben kıyametin kopacağı aynı saatte gönderildim. Ancak, şunun şunu geçmesi gibi ben kıyamet saatini geçip biraz evvel geldim!”buyurdular ve orta parmağı ile şehadet parmağını gösterdiler. (Kütübi Sitte, Müstevrid İbnu Seddad el-Fihri’den ravi edilmiştir, hadis no 5026) Tirmizî, Fiten 39, (2214).]

Biz şu anda kıyametten önceki son dönemde yaşıyoruz. Bu gerçeği peygamberimizin ard arda gerçekleşeceğini bildirdiği kıyamet alametlerinin tek tek gerçekleştiğini görerek anlıyoruz. Şimdi peygamberimizin ondört asır öncesinden bildirdiği, ahir zamanın, Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişinin alametleri olan gerçekleşen kıyamet alametlerine bakalım:

Afganistan’ın Rusya Tarafından İşgali (1979):

“Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala’nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah’ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi’sinin yardımcılarıdır.”(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) (1979):

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder…” (Kıyamet Alametleri, Osman Çataklı, 299/8)

Kabe’de Kan Akıtılması (1979):

“Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca, başlarında bir emir bulunmadan gidecekler… Hep birlikte Beyt-i Şerif’i tavaf edecekler, sonra Mina’ya indiklerinde birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri, s. 168-169)

“İnsanlar başlarında bir imam bulunmaksızın hac ederler. Mina’ya indiklerinde büyük savaşlar olur. Öyle ki ayaklar kan gölü içinde kalır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

İran-Irak Savaşı (1980):

Şevval ayında ayaklanma Zilkade’de harb konuşmaları, Zilhicce’de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

Depremlerin Çoğalması:

“Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır… depremler çoğalacak…” (Ramuz-El Ehadis, 476/11)

“Kıyametten önce iki büyük hadise vardır… ve sonra da zelzeleli yıllar.” (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

Mısır Meliğinin Öldürülmesi (1981):

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir…” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

1970 yılında Mısır’ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat
1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.

Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları (1981-1982):

“Mehdi için 2 alamet vardır ki… Bunun birincisi, Ramazan’ın birinci gecesi Ay’ın; ikincisi de, Ramazan’ın ortasında Güneş’in tutulmasıdır.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

“… Güneş’in oruç ayının ortasında, Ay’ın ise sonunda tutulması…” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

“Ramazan’da iki defa tutulma olacaktır…”(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49-53)

Şam Meliğinin Öldürülmesi (1982):

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir…” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

Kuyruklu Yıldızın Doğması (1986):

“Mehdi’nin çıkışından evvel, (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet Alametleri, s. 200)

“O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

“O yıldızın doğması, Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Tozlu Dumanlı Bir Fitne (2001):

“Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek…” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Söz konusu hadisin, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New York ve Washington şehirlerinde meydana gelen, dünya tarihinin en büyük terör olayı olarak nitelendirilen saldırıya işaret etmesi muhtemeldir. Televizyon ekranlarında ve gazetelerde de şahit olunduğu gibi, bu iki büyük terör olayının ardından büyük bir toz bulutu ve duman çevreyi sarıp kuşatmıştır.

Bağdatın Alevlerle Yokedilmesi ( 2003):

“Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir…” (Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

Irak Halkı Üç Fırkaya Bölünür (2003):

“Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır. Bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın.” (Fera İdu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Irak’lıların Parası Kalmayacak (2003):

“Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45)

Ordunun Kaybolması (2003):

“Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz.” (Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, Ebu Davud’dan; Geleceğin Tarihi 4, s.30)

2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük bir kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda, Cumhuriyet Muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60.000 kişilik ordunun ve Fedailer olarak bilinen yaklaşık 15.000 Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı.

Doğuda Yer Batması Tsunami(2004):

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; … Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası’nda meydana gelecek yere batma hadisesi…” (Müslim, Fiten, 39)

Batıda Yer Batması Katrina (2005):

“On alamet görülmeden kıyamet kopmayacaktır; … Biri doğuda, biri batıda, bir diğeri de Arap Yarımadası’nda meydana gelecek yere batma hadisesi…” (Müslim, Fiten, 39)

Müslümanların kıyamet alametlerinin gerçekleştiğinden haberdar olmaları, birbirlerine ahir zamanda olduklarını ve Hz. Mehdi’nin zuhurunun yakın olduğunu müjdelemeleri gerekir. Kıyametten önce hadislerde bildirildiği gibi muhteşem bir altınçağ dönemi yaşanacaktır. Kıyametten önce son kez İslam dünyaya hakim olacak, Hz. Mehdi ve Hz. İsa yeryüzünü sevgiyle, merhametle, adaletle ve şefkatle dolduracaktır. Altınçağ’ın ardından insanlar tekrar dinden sapacaklar ve kıyamet inkar edenlerin üzerine kopacaktır.

Gerçek olan va’d yaklaşmıştır, işte o zaman, inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak: “Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hayır, bizler zalim kimselerdik” (diyecekler). (Enbiya Suresi, 97)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder