8 Nisan 2014 Salı

Londra'da evrim teorisi 850 delege ile tekrar masaya yatırıldı!


Londra'da evrim teorisi 850 delege ile tekrar masaya yatırıldı!
Darwin'in memleketi Londra'da evrim teorisi tartışıldı, fosil sergisi düzenlendi.

The Guardian Blogs’da yer alan önemli makalenin bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Oktar Babuna kardeşimiz : Babuna’nın delinmez polemiği durmak bilmezdi. “Evrimbir bilimsel teori değildir” diyen Babuna, “çünkü bilimsel kanıt ile doğrulanmalıdır. Aslında evrim halihazırda yanlışlandı” diye devam etti.
İngiliz Müslümanlar evrime dair yaygın yanlış kanıyı kabul ediyorlar ancak inancı bilimle uzlaştırmada hala farklılıklara sahipler.Felaket tellallığına ve İslami öğrenci birliklerinin katılmayı reddetmesine rağmen 850’den fazla delege Cumartesi günü Londra’da modern evrim teorisi ve İslam teolojisinin bağdaşımı üzerine ufuk açıcı bir konferansa akın etti. Kararlı organizatörler, yeri Imperial College’dan Londra Üniversitesi’ndeki Logan Hall’a alarak iptale yönelik baskıların üstesinden geldiler.
Etkinlik, Müslüman öğrenciler arasında eleştirel düşünceyi ve İslam içerisinde canlı rasyonel diyalogu geliştiren dersler açan Deen Enstitüsü’nün bir fikriydi. Diyalog ihtiyacı acildi zira şu ana kadar İngiliz Müslüman toplumları içerisinde bu ihtilaflı konu hakkında çok az açık tartışma yapılmıştı.
Yakın zamanda ABD’de yapılan tartışmalar, evrimin teolojik olarak Hıristiyan yaratılışçılar kadar Müslümanlar için bir sorun teşkil etmediği izlenimini verdi fakat durumu netleştirmek için yapılması gerekenler var.
Sıkça açık bilimsel düşünceyi engellemekle suçlanan ihtilaflı Türk yaratılış hareketinin kurucusunun  sözcüsü Dr. Oktar Babuna, Logan Hall’a uydu ile bağlandı.
Babuna’nın delinmez polemiği durmak bilmezdi. “Evrim bir bilimsel teori değildir” diyen Babuna, “çünkü bilimsel kanıt ile doğrulanmalıdır. Aslında evrim halihazırda yanlışlandı” diye devam etti.

Babuna, hiçbir evrim mekanizmasının bulunamadığını iddia etti. Mantığına göre eğer ardışık ikincil değişimler türleşme sırasında büyük bir değişim olarak birikseydi, fosil kayıtlarında geçiş formlarının sayısı orijinal ve dönüşmüş türlerin sayısından fazla olmalıydı. Seyircilerde büyük temaşaya yol açarak Babuna, birçok kez geçiş fosili bulan kişiye 5 milyon dolar ödül vereceğini tekrarladı.
Müslümanların çoğunluğu için nihai açmazı ele aldı: “Allah, Adem’i şeylerin yüce tasarımına uygun olacak şekilde yarattı. Adem ve Havva’nın ebeveyni yoktu. Onlar evrimleşmedi. Bunun dışında herhangi bir duruş vahyi olarak savunulamaz”.
Hasan, evrime inanmanın kaçınılmaz olarak ateizme götürdüğünü reddetti: “Bilim bize nasıl yaratıldığımızı söyler, vahiy neden yaratıldığımızı”. Bilim ruhların varoluşunu ölçemediği gibi Allah’ın varlığını doğrulayacak ya da yadsıyacak bir deney olmadığını söyledi.
Kadhi, Müslümanların Hıristiyanların olduğu gibi tarihte bilim-karşıtı olmadığına işaret etti. Ancak devam etti: “Bilimi uygun yerine koymaya ihtiyacımız var”. Ona göre, “bilim Allah’ın yaratılışını anlama çalışması” idi.
Hasan, bilimi anlamayan din alimlerinin müdahale etmemesini önererek karşılık verdi: “Bilim insanlarının ne yapıp ne yapamayacağını dayatmak teologların işi değildir. Müslüman ümmeti geri bırakan sizin yaklaşımınız değil mi?”
Sonuç olarak yaratılışçılar evrim teorisinin çöküşünü bilimsel delillerle tüm dünyada çökertmeye devam ediyorlar. Böyle konferansların yapılması ve insanların evrim teorisinin açmazlarını çok net, bilimsel delillerle görmeleri çok önemli. Evrim teorisi adı üzerinde bir teoridir ve bilimsel olarak hala ispatlanamamış bir teoridir. Bilim evrime değil yaratılışa işaret etmektedir. Kambriyen döneminde aniden ortaya çıkan kompleks canlılar evrimcileri her zaman dehşete düşürmüştür. Çünkü burada aşama aşama gelişme yoktur, kompleks yapıların aniden ortaya çıkması, yani yaratılış vardır. Bugün 21. Yüzyılda ortaya çıkarılan milyonlarca fosil canlıların hiç değişmediklerini ve birbirlerine dönüşmediklerini ispat etmiştir. Mikrobiyoloji bilimi de tek bir proteinin bile tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks olduğunu bildirmektedir. Böyle evrim teorisinin çöküşünü ispat eden bilimsel konferansların düzenlenmesi tüm insanların evrimin açmazlarını görmeleri açısından son derece faydalı olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder